|

Българска банка за развитие минава под контрола на икономическото министерство

Вече  по-лесно ще се прилага държавната политика спрямо малките компании

В сряда с пълно мнозинство парламентът прие промени в Закона за Българска банка за развитие (ББР), с които тя е прехвърлена от Министерство на финансите към Министерство на икономиката.  Законопроектът предвижда министърът на икономиката Емил Караниколов да бъде определен за орган, упражняващ правата на държавата в капитала на ББР.

Идеята на промените е да се подобрят координацията и ефективността на прилагане на държавните политики в подкрепа на малките и средните предприятия и да се повиши конкурентоспособността на българската икономика като цяло.

Според Закона за ББР основната цел на държавния трезор е да стимулира общия икономически, експортен и технологичен потенциал на малките и средните предприятия. За целта банката прилага редица инструменти, чрез които се улеснява достъпът на предприятията до финансиране, както и до привличане и управление на местни и чуждестранни средства.

Според вносителите на промените задълженията на ББР и компетенциите на министъра на икономиката се засичат в много области, което налага рокадата.