|

Емил Караниколов поема държавния капитал в „Българска банка за развитие“ АД

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие, с който се предлага министърът на икономиката Емил Караниколов да бъде определен за орган, упражняващ правата на държавата в капитала на „Българската банка за развитие“ АД.

С предложението ще се подобри координацията и ефективността по дефиниране и прилагане на държавните политики в подкрепа на малките и средните предприятия и повишаване конкурентоспособността на българската икономика като цяло.

 

Нова застраховка пази родните фирми от неплащане на международните пазари

Министерството на икономиката чрез Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/ стартира нов застрахователен продукт за насърчаване износа на новосъздадени фирми, малки и средни предприятия с експортна насоченост.

БАЕЗ предоставя застрахователна защита на родните фирми при риска от неплащане от партньорите им на международните пазари. Новият експортно-застрахователен продукт може да предостави едновременно покритие както на търговските, така и на политическите рискове по експортни сделки.

Сред основните предимства на застраховката за фирмите са опростената и ускорена процедура за кандидатстване, както и преференциални цеми. В допълнение фирмата износител получава от БАЕЗ информация за финансовото състояние и морала на плащане на чуждестранния си партньор.

Износителите могат да използват застрахователната полица на БАЕЗ като обезпечение за получаване на оборотно финансиране от обслужващата ги търговска банка. Чрез застраховане на плащанията с новия продукт, износителите могат да увеличат обема на бизнеса си, като в същото време са защитени от финансовите рискове.

Новият продукт ще гарантира на българските износители застрахователно покритие на вземанията им по външнотърговски сделки, като ще им осигурят финансова стабилност и ще повишат тяхната конкурентоспособност и ефективност.