|

2330501

Църковните настоятелства от региона могат да потърсят подкрепа в постоянната приемна на Сидеров в Ямбол, намираща се на ул. „Г. С. Раковски” №5