|

Патриотите искат бащино име за родените в чужбина

В мотивите към законопроекта си патриотите посочват, че в българската именна система бащиното име е особено ценно

Промените касаят улесняване процедурата за актове за раждане

Българчета, родени извън страната да могат да бъдат вписвани в актовете за раждане и с бащиното си име, предлагат от Обединени патриоти. Такива промени внесоха националистите в деловодството на Народното събрание през миналата седмица.

Според националистите по този начин ще се избегнат излишни съдебни процеси и разноски за родителите, когато издават български акт за раждане на детето си. Към момента ГРАО отказва да впише директно бащиното име при легализирането на рождения документ, ако такова липса. Това е така, защото в по-голямата част от държавите по света такова не се вписва, а лицата имат само собствено и фамилно име.

В мотивите към законопроекта си патриотите посочват, че „в българската именна система бащиното име е особено ценно. То олицетворява кръвната, но и социална връзка с родителя и дава на детето опора и увереност в живота”.

Обединени патриоти посочват и редица примери, както и жалби подадени до омбудсмана на Републиката, в които родителите на български деца, родени извън територията на страната срещат сериозни трудности за издаване на документи и прочее, заради липсата на бащино име. Водени са хиляди съдебни дела, за да бъде добавено в акта за раждане презиме, а голяма част от тъжителите се отказват да ги доведат до край, заради тромавите процедури и липсата на време, за да пътуват до България.

„Вместо държавата, в лицето на администрацията, да улеснява гражданите си и да стимулира запазването на традиционната българска именна система сред живеещите в чужбина, тя създава неоснователно пречки пред тях, като оставя усещането, че те не са желани в родината си”, пише в доклад националният Омбудсман.

Патриотите посочват още, че отсъствието на бащино име създава и затруднения при завръщането в страната на български деца, родени извън страната, както в обществената среда, така и затруднения при извършване на всяка административна услуга.

С предлаганите изменения на Закона за гражданската регистрация се дава възможност на родителите на дете, родено извън страната, да поискат вписване на бащино име в процеса на издаване на български акт за раждане, когато такова не се съдържа в чуждестранния документ и когато родителите са заявили желание за това.

Предвижда се и правна възможност при съставени вече актове по административен ред български гражданин, роден извън територията на България, да може да поиска бащиното му име да бъде вписано в акта за раждане. Когато лицето е непълнолетно, вписването ще се извършва е писмено заявление от родителите му.

Предстои промените да бъдат разгледани от съответните парламентарни комисии и гласувани в зала на есен.