|

2350201

В мотивите към законопроекта си патриотите посочват, че в българската именна система бащиното име е особено ценно