|

По предложение на ОП: Парламентът прие национална рамка за научни степени и академични длъжности

Академията ни на науките трябва да заприлича на истинска изследователска структура, категоричен бе депутатът от ОП проф. Станислав Станилов

Народното сънрание одобри на първо четене  законопроекта за допълнение на Закона за развитието на академичния състав в България. Депутатите подкрепиха промените, внесени от ГЕРБ и Обединени патриоти, предвиждащи създаването на национална общовалидна рамка за участие в процедурите за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности, като за всяко професионално направление се въвеждат минимални национални изисквания. Предвидено е още за членове на научно жури да се избират само хабилитирани лица, които отговарят на съответните минимални национални изисквания.

„Обществото трябва да стигне до извода, че има нужда от наука и мозъците не бива да изтичат извън страната”, заяви от парламентарната трибуна депутатът от Обединени патриоти проф. Станислав Станилов. По думите му България трябва да се превърне във високотехнологична, развита държава. „Академията ни на науките единствена има положителен европейски одит и тя трябва да заприлича на истинска изследователска структура”, посочи още той.

В мотивите си вносителите посочват, че законопроектът цели да развива по-детайлно процедурата за осъществяване на контрол от страна на министъра на образованието и науката относно дейността на висшите училища при провеждане на процедури за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности. Уреждат се правила за установяване на случаи на плагиатство в научните трудове.