|

2371201

По данни на ЕК 7 държави от ЕС имат медни мини и формират 1% от световното производство, но България не е сред тях