|

Симеонов: Улесняваме още процедурата за наемане на чуждестранни работници

Работим и за по-кратка процедура за придобиване на българско гражданство, обяви още патриотът на кръгла маса за демографията

Кръгла маса на тема „Демографска политика и трудова мобилност” проведоха от Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за българите в чужбина под патронажа на зам. мин.-председателя по икономическата и демографската политика Валери Симеонов. На форума участваха представители на държавни институции, работодателски организации, синдикати и предприемачи.

„Бяха поставени тежки проблеми, които до момента не са коментирани за демографската криза и преодоляването на проблемите в детайли. Докладите бяха подробни и една истинска дисекция на причините за демографската криза. На база на това сме подготвили законодателни промени. Вече имаме промяна на правилника за трудовата миграция и осигурихме облекчен прием на сезонни работници и ви информирам, че между 3-4 хил. българи бяха привлечени да вложат своя труд от Украйна и Македония и така се справихме с притока на туристи”, заяви Симеонов.

Новите промени са свързани с облекчаване на режима за получаване на синя карта, която предвижда привличане на висококвалифицирани специалисти.

Чрез този законопроект Министерският съвет ще предложи на НС да гласува редица облекчения. „Първо няма да е необходимо всяка година да се подновява синята карта на тези, които вече са я получили. Второ – удължаваме срока на синята карта до 4 години“, обясни Симеонов. Той допълни, че отпадат конкретните специалности, по които се получава тази карта, тъй като работодателите имат нужда от различни специалисти.

„Намалява се и таксата от 400 лв. на 200 лв. Въвеждаме и ускорена процедура за привличане на специалисти при сезонен договор. От кратосрочна заетост от 3 месеца към тази за 9 месеца вече ще се удължава разрешението, без да се напуска страната. Премахваме и заложения в закона пазарен тест, който да извършват работодателите за всеки специалист, който трябва да наемат със синя карта. Сега вече срокът за получаване на синя карта става 37 дни“, допълни вицепремиерът от Обединени патриоти.

Той  обяви и че работи с вицепрезидента за намаляване на сроковете за получаване на българско гражданство на 6 мес., а не няколко години както е сега.