|

Караниколов е намалил броя на директорите на „ВМЗ“ ЕАД, „НКИЗ“ ЕАД и „Монтажи“ ЕАД от 5 на 3-ма души

Министърът на икономиката от квотата на АТАКА Емил Караниколов изпълнява поетите ангажименти за редуциране на разходите за управление на търговските дружества от системата на Министерството на икономиката. Спестените разходи на база предприети мерки възлизат на около 700 хил. лв. годишно. Това е постигнато чрез редуциране състава на Съвета на директорите на „ВМЗ“ ЕАД и „НКИЗ“ ЕАД  от 5 на 3-ма души и дружествата се управлява вече от един, а не от двама изпълнителни директори, както досега.  Намален е и броят на директорите на „Монтажи“ ЕАД от 5 на 3-ма души. Назначени са по 2-ма държавни служители от Министерството на икономиката, които не получават възнаграждение в съставите на съветите на директорите на „Летище Стара Загора“ ЕАД, „Институт по маркетинг“ ЕАД и „Сертификация“ ЕАД. Последващите стъпки са за преобразуване на тези търговски дружества от ЕАД в ЕООД и в средносрочен план ще се управляват само от по един управител. Назначава се служител в състава на Съвета на директорите на „София Тех Парк“ ЕАД, който не получава възнаграждение, съгласно законодателството. Освобождава се търговския пълномощник на „Авионамс“ ЕАД, определен от Министерството на икономиката и се включва в състава на Съвета на директорите на дружеството, което пести разходи за управление. Освобождават се ликвидатори от 2 търговски дружества, които са били управлявани от по 2-ма ликвидатори, а понастоящем се управляват от по един. Намален е персоналът в едно търговско дружество в ликвидация, като са ограничени и разходите за правно обслужване и наемане на офис площи.

Извън горните мерки в средносрочен план предстои сливането на 2 търговски дружества, в следствие на което ще бъдат освободени 2-ма управители, което ще допринесе до намаляване на разходите с около още 120 хил. лв. годишно за възнаграждения, осигуровки и административни разходи.

 

 

Нови 200 работни места откриват в Божурище

На срещата във Франкфурт заместник-министърът на икономиката Александър Манолев изтъкна, че основен приоритет на екипа в Министерството е развиването на индустриалните зони

Една от най-големите компании в автомобилната индустрия – немската “MAHLE”, планира ново разширение на производството си в България. С него страната ни ще се превърне в един от основните производствени центрове. Това стана ясно на среща във Франкфурт между заместник-министъра на икономиката Александър Манолев и Вилхелм Емперхоф, член на ръководството на концерна. MAHLE има годишен оборот от 12,3 милиарда евро, а за нея работят 77 000 служители в 170 производствени предприятия и 15 изследователски и развойни центрове по света.

В момента в България оперира дъщерното им дружество BHTC, което е ситуирано в индустриална зона Божурище. Към момента в него работят 400 човека като плановете на компанията са те да нараснат до 600 в следващите години. Ще се обхване производството на нови компоненти, а в дългосрочен план размерът на дружеството има потенциал да се утрои.

„Можете да разчитате на пълна подкрепа на държавата в реализирането на тези планове“, подчерта Манолев. „В кратки срокове успяхме да решим някои от натрупалите се през годините проблеми със зона Божурище, като към момента се работи за изграждане на железопътен терминал към нея и подобряване на връзките с публичния транспорт. Също така се развива инфраструктура, която да отговаря на специализираните нужди на компаниите от автомобилния сектор и производителите на части и компоненти“, допълни той.

Стана ясно още, че световният гигант в производството на стомана, компоненти за автомобилната индустрия, асансьори и др. ТhyssenКrupp планира разширение на операциите си в България.

През 2005 г. Thyssen Krupp стъпва на българския пазар на метали, като се обединява с „Юпитер-Стомана“. Със своите складово-производствени бази в София, Пловдив, Русе и Бургас заема водеща позиция на пазара на метали в страната ни. Компанията планира ситуиране на нов логистичен център като към момента се разглеждат различни локации в България.

 

Куба купува кораби от български производители

Считам, че между България и Куба съществуват редица начини за взаимноизгодно сътрудничество в много области, заяви министърът на икономиката Емил Караниколов на среща с Н. Пр. Педро Пабло Сан Хорхе, посланик на Куба в България. Той допълни, че се надява в рамките на добрите двустранни отношения да се набележат и реализират конкретни инициативи за увеличаване на взаимната търговия, инвестиции и осъществяването на съвместни проекти в области от общ интерес.

На срещата бяха обсъдени още и възможността кубинската страна да закупи кораби и други плавателни съдове от български производители, както и вариантите пред българските фирми от млекопреработвателната и консервната индустрия да стъпят на кубинския пазар.

„Кубинската страна активно изследва начините за засилване на икономическото и външнотърговското сътрудничество с България“, заяви Н. Пр. Педро Пабло Сан Хорхе. „Надявам се да постигнем напредък в търговския обмен между двете страни, каквато е и моята цел“, подчерта той.

 

Засилваме търговско-икономическите отношения със Сингапур

За периода януари-април 2017 г. двустранната търговия между България и Сингапур е на стойност 99.8 млн. щ.д., отчитайки ръст с 103.7% спрямо същия период на 2016 г. Износът възлиза на 87.2 млн. щ.д., отчитайки увеличение от 124.7% спрямо същия период на предходната година

Възможностите за разширяване на икономическото и външнотърговското сътрудничество с Република Сингапур обсъдиха заместник-министърът на икономиката Александър Манолев и Онг Енг Чуан, заместник-министър в МВнР на Република Сингапур.

„Сингапур e важен икономически партньор и усилията ни са насочени към насърчаване на двустранното сътрудничество и засилване на икономическите връзки между двете страни.“, заяви Манолев. Той допълни, че за България е важно привличането на инвеститори, които биха могли да използват потенциала и предимствата на страната ни като мост към огромния пазар на ЕС и региона.

От своя страна Онг Енг Чуан заяви, че очаква да види повече български стоки в Сингапур.

 

 

Караниколов: Работим за откриване на нови индустриални зони из цялата страна

Предприели сме нов подход за развитието на индустриалните зони в България. Първо ще изграждаме инфраструктурата на Зоната и едва след това ще се продава или ще се дава право на строеж, за да могат инвеститорите да влизат в готови Индустриални зони. Това заяви министърът на икономиката Караниколов, който проведе среща с представители на Източната комисия на германската икономика, в която членуват над 200 предприятия и  представлява интересите на германски фирми в 21 страни в Източната част на Европа.  Той допълни още, че в момента се работи за създаване на нови индустриални зони из цялата страна.

Първо ще се изгражда инфраструктурата на Зоната и едва след това ще се продава или ще се дава право на строеж, за да могат инвеститорите да влизат в готови Индустриални зони

На срещата бяха обсъдени перспективите за бъдещи инвестиции и интересът, проявяван от германски компании в сферата на транспортна инфраструктура, машиностроене, производство на автомобилни части и детайли, високи технологии, хранително-вкусова промишленост и др..

Министър Караниколов запозна гостите от Германия с мерките, които правителството и Министерството на икономиката е предприело за намаляване на административната тежест, както и с възможностите за инвестиции в България. Посочи още, че се работи през Закона за насърчаване на инвестициите за допълнителни облекчения за потенциалните инвеститори.

Министърът заяви, че активно се работи и за преодоляване на една от основните пречки пред бизнеса, която е свързана с недостига на квалифицирани кадри и адаптиране на професионалното образование спрямо специфичните нужди на бизнеса за развиване на местни кадри с необходимата квалификация. „Чрез образование насочено към бизнеса и въвеждане на дуалното обучение в България се стремим да преодолеем този проблем, като вече се реализират и конкретни проекти в тази област“, каза още той и подчерта, че бизнесът в това число и чуждестранните инвеститори трябва да подпомогнат институциите в анализа за това какви кадри са необходими по региони.

 

 

Правят карта по региони за работната сила и бизнеса

Изготвя се анализ с БАН, който ще съдържа информация за следващите 5 години – каква работна сила ще е необходима на бизнеса по райони в страната. Това стана ясно на среща на министър Караниколов с председателя на Асоциацията на италианските предприемачи в България Мария Луиза Мерони. По време на разговора министър Караниколов обсъди въпроси, свързани с дуалното обучение, набирането на квалифицирана работна ръка и т. нар. „синя карта“.  „Целта ни е проучването да бъде предоставено на  училищата и университетите, за да могат те да променят тяхната образователна програма и тя да е насочена към необходимостта й да отговаря на изискванията на бизнеса“, каза икономическият министър. Той подчерта, че усилията му са насочени към намаляване на административната тежест и осигуряване на благоприятна и предвидима бизнес среда.

 

 

Учредиха Асоциация на стартиращите предприятия

Министерството  на икономиката бе домакин на учредяването на Сдружение „Национално представителство на българската стартъп предприемаческа общност“. Развитието на т. нар. стартъпи е сред приоритетите на институцията. След учредяването на асоциацията, интересите на стартъп общността ще бъдат по-добре представени и защитени, чрез включването им в различните консултативни и управителни органи към отделните структури на изпълнителната власт. Едно от най – сериозните предизвикателства пред стартиращите фирми е достъпът до финансиране. Министерството на икономиката управлява както Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/, по която за 2017 г. са предвидени над 70 млн. лв. безвъзмездни средства за стартиращи компании, така и ресурсите на Българска банка за развитие, с които също ще подкрепя жизнеспособни идеи на новорегистрирани дружества.

 

До 50 хил. лева ще могат да ползват български предприятия за излизане на фондовата борса

Министерството на икономиката стартира ваучерна схема на обща стойност от близо 4 млн. лв.  за подкрепа на малките и средни предприятия да излязат на фондовата борса. Това стана ясно на среща между заместник-министъра на икономиката Александър Манолев, изпълнителният директор и заместник-председател на Съвета на директорите на Българска фондова борса Васил Големански, представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) и на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

„Финансовата помощ ще бъде осигурена от ОПИК, като се надявам да открием процедурата през месец ноември“, каза Манолев. По думите му по новата схема ще може да се покриват разходи за услуги по подготовката на компаниите за емитиране на ценни книжа и първичното им предлагане на фондовата борса на стойност до 50 хил. лв. под формата на ваучер. Целта на мярката е да се осигури още една алтернатива на класическите механизми за стимулиране на конкурентоспособността на българските предприятия чрез европейски средства.

„Имаме готовност, ако процедурата покаже, че функционира правилно, да удължим нейния срок и да заделим допълнителен финансов ресурс“, допълни зам.-министърът. По думите му най-важното е, че българските предприятия, чрез увеличението на капитала си, ще получат свеж финансов ресурс, за да растат по-бързо, а това ще доведе и до по-висок икономически растеж на страната.