|

Български компании ще получат ваучери от 20 до 50 хил. лв.

Подготвя се ваучерна схема по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката. Тя има за цел да се улесни достъпът на малките и средните предприятия до цифрово ноу-хау и технологии, като се предоставят стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на информационните и комуникационни технологии. Предвижда се общият бюджет да бъде близо 10 млн. лв., а ваучерите да са на стойност от 20 хиляди до 50 хиляди лева в зависимост от пакета дейности, които ще бъдат подкрепяни. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на събитието „Умни градове и умни хора“, организирано от Посолството на Холандия у нас.

„Данните за развитието на българската икономика през последното десетилетие показват, че тя следва световната тенденция на дигитализация на бизнес отношенията“, каза Манолев. Той даде пример с областта на информационните технологии и услуги, където работят близо 10 хил. компании. За миналата година са осигурили заетост на 47 700 хил. души или 4.7% от заетите в икономиката. „Още по-важното е, че секторът е от водещо значение за способността на страната ни да привлича и задържа млади и високо производителни кадри“, допълни той. Над 73% от наетите в него са на възраст под 40 години, а възнагражденията при лицата на възраст до 29 години са два пъти по-високи от средните за страната, а при 30-39 годишните тази разлика достига почти три пъти.