|

Български фирми ще могат да получат до 24 млн. лв. кредити

У нас има над 326 хиляди микро, малки и средни предприятия, а в тях работят повече от 75% от заетите в страната

Българска банка за развитие има готовност да поеме до 100% от риска по заемите

Малки и средни предприятия ще могат да се възползват от новата Програма по Плана „Юнкер“ на Българска банка за развитие за индиректно финансиране на българския бизнес с подзаеми до 24 млн. лева. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, който откри  15-тия ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството в България, чийто фокус тази година е върху добрите практики в предприемачеството и перспективите за неговото развитие.

Зам.-министър Борисов, посочи, че Българска банка за развитие е още един инструмент, който ще бъде насочен към стимулиране на малките и средни предприятия в страната. По думите му новата он-лендинг  /междубанков заем от ББР за последващо финансиране (подзаеми) към МСП-клиенти на банките партньори/ програма на ББР по плана „Юнкер“ надгражда предшественика си програма „Напред“ като фиксира, че новите подзаеми ще започват от 3 млн. лева и ще могат да достигнат до 24 млн. лева. Той съобщи, че Програмата е насочена към малките, средни и междинни компании с персонал до 3000 души, като ще бъде увеличен  и размерът на гаранционния ангажимент на ББР – от 30% на до 100% от главниците по подзаемите. Увеличен ще бъде и размерът на подзаемите по новата програма – от 10 на 15 г. Средствата по програмата за индиректно финансиране на българския бизнес са осигурени от Българска банка за развитие и ЕИБ в рамките на Инвестиционния план за Европа. Програмата е насочена към малките, средни и междинни компании, които са клиенти на банките-партньори по схемата. Кредитните институции ще отпускат ново инвестиционно, проектно и свързаното с тях оборотно финансиране, а Българска банка за развитие има готовност да поеме до 100% от риска по заемите.

Зам.-министър Борисов посочи още, че предприемачеството в страната се развива все повече в последните години и изтъкна, че в България има над 326 хиляди микро, малки и средни предприятия, а в тях работят повече от 75% от заетите в страната, което е над средното ниво в ЕС. Той подчерта, че  насърчаване на малки и средни предприятия и развитието им чрез иновации за постигане на по-голяма добавена стойност е сред основните акценти в работата на Министерството на икономиката. Заместник-министърът изтъкна, че съвместно с научните среди се работи и за задържане и подпомагане на младите кадри в икономиката, като даде пример с IT сектора, в който работят близо 50 хил. души.