|

Експерти: България става лидер в IT сектора и автомобилостроенето

„Следващата година ще бъде годината на предприемачите, на стартъпите и на инструментите на финансовия инжинеринг. Държавата ще направи всичко възможно да осигури  добри  условия за работа на бизнеса и научните среди, както и да насърчава предприемачите. Това каза заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на форум „Предприемачеството, възможност за младите“, който се организира от Фондация за развитие на предприемачеството.

По време на дискусията експерти подчертаха, че нашата страна вече се превръща в лидер в IT сектора, както и в автомобилостроенето (изработване на автомобилни части).

В рамките на форума зам.-министър Борисов запозна участниците, че за първи път по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще стартира схема за насърчаване на предприемачеството. „Тя е конкретно за стартъпите и ще бъде отворена не само за компании, които са утвърдени на пазара, но и за младите предприемачи“, каза още той. И подчерта, че  Министерството на икономиката  подкрепя бизнеса и имено заради това след общественото обсъждане на схемата е имало забележки, които се отстраняват. „Първоначално схемата е предложена да бъде за 67 млн. лв., по която предприемачите могат да получат 90% грантова помощ, като общия грант може да достигне до 200 хил. лв“, допълни той.

 

Министерството на икономиката ще разработва карта за електрическата мобилност

Министерството на икономиката, по заповед на министър Караниколов, започва създаването на междуведомствена работна група. Задачата е да се разработи Пътна карта за развитие на електрическата мобилност в България до 2025 г. и хоризонт до 2030 г.

В нея ще участват както представители на бизнеса, така и на институциите. Стана ясно още, че в пътната карта може да залегнат и конкретни мерки и стимули за насърчаване на електрическата мобилност. В процеса по глобализиране към новите технологии е разработената Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (т.нар. Индустрия 4.0), на чиято база предстои и изготвяне на стратегия, с която ще се определят дейности в подкрепа на модернизацията. Всичко това е част от политиката на правителството към дигитализация, ниско въглеродна икономика и развитието на умните градове. Дигитализацията е неизбежна и тези процеси вече се наблюдават и в България, стъпвайки на устойчива макроикономическа рамка, съобщиха от пресцентъра на МИ.

 

Заделят се 100 млн. лв. за стартиращи предприятия

Създава се „Фонд за ускоряване и начално финансиране“ с бюджет от 100 милиона лева, който ще е насочен изцяло върху улесняване достъпа до финансиране за стартиращи предприятия. Управлението на средствата ще бъде, чрез Фонда на фондовете и има за цел да покрие пълния жизнен цикъл и развитие на едно предприятие. Това каза заместник-министърът на икономиката Александър Манолев в София Тех Парк.

„Създаването на иновативни предприятия и тяхното разрастване е път към постигане на икономически растеж и основен приоритет за региона на Централна и Източна Европа“, каза зам.-министър Манолев. Той подчерта, че е особено важно предприемаческата активност да се насърчава сред младите хора, тъй като именно те са тези, които ще осъществят прехода към Четвъртата индустриална революция.