|

Железницата получава 35 млн. лева за инфраструктура

Средствата са за завършване на скоростните ЖП линии София-Бургас и a-Свиленград

Правителството одобри отпускането на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта. Средствата са в размер на 35 млн. лева и се предоставят целево за Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за финализиране на железопътните проекти по Оперативна програма „Транспорт 2007-2013 г“.

Сумата ще покрие приключването на проектите за реконструкция и електрификация на ЖП линията Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2; за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци по линията Пловдив-Бургас, за модернизация на участъка Септември-Пловдив, за техническа помощ по трансевропейската транспортна мрежа, за изграждането на интермодален терминал в Пловдив и за развитието на възел София.