|

Караниколов води инвеститори от Румъния

Министърът на икономиката Караниколов и румънският му колега Илан Лауфер подписаха меморандум за сътрудничество в Евксиноград по време на съвместното заседание на двете правителства

Икономическият министър подписа меморандум с румънския си колега, който ще подобри бизнеса между двете държави

Меморандум за разбирателство и сътрудничество между Българската агенция за инвестиции и румънското министерство на бизнес средата, търговията и предприемачеството подписаха министърът на икономиката Емил Караниколов и румънският му колега Илан Лауфер, министър на бизнес средата, търговията и предприемачеството. Това стана във вторник в рамките на съвместното заседание на правителствата на България и Румъния.

Министърът от квотата на АТАКА Караниколов посочи, че Меморандумът ще се превърне във важен механизъм за стимулиране и подпомагане на бизнеса между двете страни. Това ще осигури основа за развиване на близки търговски отношения и увеличаване на обема на двустранните инвестиции. Меморандумът за сътрудничество ще осигури взаимна информационна подкрепа при осъществяването на различни видове дейности, които насърчават взаимното привличане на инвестиции, като бизнес форуми, изложби и панаири. Двете страни ще обменят информация за въпроси, свързани с привличането на инвестиции, включително информация за потенциални бизнес партньори /фирми от България и Румъния/, публични статистически данни, аналитични прегледи, резултати от пазарни проучвания, както и информация за държавните регулаторни мерки. Българската и румънската страна ще работят съвместно за развитието на устойчивата икономика и ще си сътрудничат в случай на проекти и програми, свързани с публично-частно партньорство, което може да бъде от полза и за двете страни.

Министър Караниколов проведе съвместна среща освен с Илан Лауфер и с Георге Шимон, министър на икономиката на Румъния. Обсъдиха развитието на търговско-икономическото сътрудничество чрез насърчаване на различни форми като бизнес-форуми, изложения, сътрудничество на пазарите на трети страни, както и подкрепа за малките и средни предприятия от двете страни. На предстоящите съвместни форуми ще бъдат разисквани текущи проблеми пред бизнеса, като тези с работната ръка, облекчаване на визите за работниците и намаляване на административната тежест. Министър Караниколов изтъкна, че ще се подкрепят и насърчават контактите между български и румънски фирми, като в тази връзка се подготвя двустранен бизнес форум в началото на ноември в София. Румънските гости запознаха министъра на икономиката с опита, който имат в подкрепата на малките и средни предприятия и стартъпи. На срещата стана ясно, че съществува потенциал за нарастване на обемите в двустранната търговия в области като: машиностроене, електроника и електротехника, строителство, хранително-вкусова промишленост, текстилна и трикотажна промишленост, IT и аутсорсинг.