|

Минималната заплата скача на 510 лева

Продължава увеличението на възнагражденията в средното образование, предвидено в управленската програма на ГЕРБ и ОП

През следващите две години правителството на ГЕРБ и патриотите ще продължава да създава условия за икономически растеж

510 лева става минималната работна заплата от началото на 2018 г. Това стана ясно след като от финансовото министерство публикуваха проекта на държавния бюджет за идната година. Минималното заплащане ще продължи да расте и през следващите години сочи средносрочната бюджетна рамка 2018-2020 г. То ще бъде съответно 560 лв. за 2019 г. и ще достигне 610 лв. през 2020 г.

През следващите две години правителството на ГЕРБ и патриотите ще продължава да насочва своите усилия в подкрепа на запазване на икономическата и финансовата стабилност, както и за създаване на условия за икономически растеж.

Основните параметри на бюджетната рамка за периода 2018-2020 г. показват реалистичност на фискалните цели при спазване на установените фискални правила. Политиката по приходите е ориентирана към поддържане на икономическия растеж, подобряване на бизнес средата и насърчаване на инвестициите. Това ще става чрез запазване на ниски нива на данъчните ставки на корпоративните данъци и тези върху доходите на физическите лица, ограничаване на данъчните измами и повишаване на макроикономическата и фискална устойчивост в дългосрочен план.

Приоритетите в Бюджет 2018 са фокусирани върху мерки, свързани с продължаване на реформите в сектор „Образование“, с отбраната и сигурността, социалната и здравна политика, както и провеждането на Председателството на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г.

С Бюджет 2018 се осигурява подкрепа за педагогическите специалисти и привличане на млади хора в професията. Продължава стартиралото през 2017 г. увеличение на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование с цел постигане двойно увеличение на заплатите до 2021 г., предвидено в управленската програма на правителството.