|

Община Стралджа дава пример за справяне с ранното отпадане от училище

Петрова пое и ангажимент да лобира за прокарване на проект за дом за възрастни хора на мястото на бившото ТВУ в града

Зам.-социалният министър на патриотите Султанка Петрова се запозна и с мерките за справяне с циганската престъпност

Зам.-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова от квотата на Обединени патриоти и експерти от ведомството имаха поредица от срещи в Ямбол и региона, посветени на основните проблеми в сферата на заетостта, жизнения стандарт, социалните услуги и демографската политика.

Подобни мероприятия по места в различни региони експерти от Министерството на труда и социалната политика провеждат вече втори месец. Идеята е да се запознаят с регионалните специфики, проблемите на отделните общини и населени места, да се обменят идеи с местната власт, с представителите на регионалните звена, неправителствения сектор и бизнеса, за да се формулират и решенията на проблемите. Семейното планиране, отговорностите на родителите, образованието и заетостта, посочи зам.-социалният министър като приоритет и при интеграцията на ромските общности по време на посещението си в Стралджа.

Зам.-кметът на града от АТАКА Гроздан Иванов запозна Петрова, че Стралджа е една от общините в региона, в които от близо година са предприети конкретни мерки за овладяване на битовата престъпност и недопускане на ранното отпадане от училище. Предвиждат се и стъпки за стимулиране на раждаемостта, подпомагане на студентите и осигуряване на заетост.

„Със заместник-министъра на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова посетихме едно от циганските гета в гр. Стралджа. Г-жа Петрова поиска да разбере полезните практики в справянето ни с битовата престъпност и увеличения брой присъстващи ученици от цигански произход през тази година в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в града. И в местното управление, и на национално ниво изходът за циганите е един – образование! Но не фиктивното ходене на училище, в което не се пишат отсъствия и се сменят изпитни форми, а реално посещение и обучение на циганите! Спираме толеранса към този вид етнос, вменяваме им и задължения освен права, това е решението на проблема. Д-р Петрова пое и ангажимент да лобира за прокарване на проект за дом за възрастни хора на мястото на бившото ТВУ в града. Патриоти в действие”, написа във фейсбук профила си Гроздан Иванов след срещата му с д-р Петрова.