|

Добруджа скочи на фирма на Сашо Дончев

Сондажите за газ ще отровят златните български земи

Собственикът на „Овергаз” Сашо Дончев е хвърлил око на Житницата на България за добив на шистов газ. За целта той е пускал искане през фирмата „Русгеоком” за 41 сондажа на дълбочина от 2000 до 5600 метра за добив на газ от Добруджанския въглищен басейн. Самото дружество, чието име навява асоциации с руски инвестиции, пък е семейна собственост. Проверка в Търговския регистър показва, че „Русгеоком БГ“ е регистрирана на същия адрес като „Овергаз“ – ул. „Филип Кутев“ 5 в Лозенец, а единият син на Сашо Дончев е в съвета на директорите. Фирмата собственик на капитала на „Русгеоком БГ“ е „Ди Ди Мениджмънт“.  В съвета на директорите на това дружество пък са Сашо Дончев и двамата му синове- Даниел Дончев и Георги Дончев. В борда на директорите на фирмата е и братът на Дончев-старши Пламен. Това става ясно от проверка в Търговския регистър и АПИС на в. „Атака”, в. „Монитор” и в. „Дума”.

„При последното обществено обсъждане на плана за добив на шистов газ обаче хората от Генерал Тошево директно задали въпроси за собствеността на „Русгеоком“. На публичната дискусия присъства и изпълнителният директор на дружеството Христо Станев. Стигна се дори дотам, че той бе попитан какво общо има „Русгеоком“ със Сашо Дончев. „Фирма „Ди Ди Мениджмънт“ на Сашо Дончев е едноличен собственик на капитала на „Русгеоком“, призна Христо Станев. „А кой е Пламен Дончев?“, бе следващият въпрос. „Той е брат на Сашо Дончев и е член на борда на директорите”, отговори Станев”, пише в. „Монитор”.

„Русгеоком БГ“ е регистрирана на същия адрес като „Овергаз“, а единият син на Сашо Дончев е в съвета на директорите

„Собственикът на „Овергаз“ и издател на в. „Сега“ Сашо Дончев иска да добива газ в Добруджа през „Русгеоком БГ“ ЕАД, като инвестиционното му намерение предвижда 41 сондажа на дълбочина от 2000 до 5600 метра за добив на газ от Добруджанския въглищен басейн за концесионен период от 35 години. Намерението е годишно да се добиват 370 млн. куб. м газ.”, информират от в. „Дума”.

Според противниците на добива на природен  газ в региона на Генерал Тошево водоносният хоризонт, познат като Малм Валанж, разпростиращ се почти под цяла Североизточна България, ще бъде подложен на риск.

Фирмата собственик на капитала на „Русгеоком БГ“ е „Ди Ди Мениджмънт“. В съвета на директорите на това дружество пък са Сашо Дончев и двамата му синове- Даниел Дончев и Георги Дончев. В борда на директорите на фирмата е и братът на Дончев-старши Пламен

„Щом става въпрос за подземните води на Добруджа, единствен източник на питейна вода и вода за бита, при това най-скъпа в страната, не трябва да се допуска дори и един процент риск от замърсяване, намаляване на дебита и или евентуалното й изчезване. Имайки предвид, че тези дейности са предвидени да се осъществяват в силно сеизмичен регион от осма и девета степен на сеизмичност и точно на разлома на планината Вранча, има сериозни опасения, че могат да бъдат провокирани земетресения с пагубен ефект върху живота на хората в цяла Североизточна България”, категорични са експерти цитирани от в. „Монитор”.

„Промишлено количество газ не може да бъде произведено по традиционен начин, с конвенционална техника. Това означава, че ще използвате фракинга, а има мораториум върху използването на тази технология”, заяви при едно от обществените обсъждания Мариана Христова, председател на „Граждански инициативи за забрана на проучването и добива на шистов газ чрез фракинг“.

 

Местните дадоха ултиматум да се откаже от добива

На последното обществено обсъждане миналата събота гражданите на Генерал Тошево дадоха ултиматум на „Русгеоком БГ” до петък, 3 ноември, да си оттегли намерението да добива конвенционален газ в региона.

На 28 октомври около 200 селскостопански машини преминаха през центъра на Генерал Тошево със запалени светлини и надути клаксони. Тежката техника образува дълга двойна колона, но пътят не бе блокиран. Земеделците са против земята им да се дупчи за газ и да се трови с химикали, против са унищожаването на поминъка на региона.

 

Застрашени са почвата, въздухът, ландшафтът и животинските видове

Застрашени са почвата, въздухът, ландшафтът и животинските видове. Добруджа притежава най-голямото богатство от черноземни почви с мощен хумусен хоризонт. В община Генерал Тошево земеделието е основният икономически източник за бизнес и доходи. Проектът отгоре на всичко застрашава и групи местни пчелни семейства в региона. Доходите от ренти и наеми на собствена земеделска земя засягат почти цялото население. В доклада няма данни за сегашното състояние на почвите, липсва план за мониторинг, няма яснота за очакваните вреди от въздействието на очакваните газове, вредни емисии, тежки метали, строителни, монтажни, транспортни и други дейности за периода от 35 години. Не са определени точно местоположението и границите на седем от осемте площадки. Това води до представяне на предполагаеми въздействия върху околната среда. Непълно са представени количествата горива и газови емисии за нуждите при експлоатация. Извън дейностите по площадките няма данни за количества горива и вредни емисии и тежки метали, прах, шумово замърсяване, утъпкване на земеделски площи, щети по републиканската и общинската пътна мрежа и т.н.

На територията на находище Спасово са засегнати защитени зони от НАТУРА и две зони за местообитаване и биоразнообразие. Инвеститорът се ангажира само площадките за добив да не попадат в границите на тези зони и твърди, че поради ограниченото замърсяване и кратковременно въздействие не съществува сериозен риск за въздействие.

Населението на 18 села ще бъде непосредствено засегнато от тази дейност в продължение на 35 години. Изчисленията на очакваните замърсявания на околната среда са нереално занижени и ползвани единствено за нуждата на доклада за ОВОС да се приеме от РИОСВ. Икономическите ползи според местното население са нереални и с пожелателен характер. Не се знае прогнозата за приходи от концесията, която пряко касае и местния бюджет. Ще могат ли те да покрият разходите по поддържането на разбитите пътища и рисковете за администрацията. Заложено е плащане на наем за ползване на общинските полски пътища до площадките, но фермерите ги плащат и сега. Откриването само на 30 работни места годишно не гарантира, че ще са от местното население, защото трябва да са висококвалифицирани.

Инвеститорът се мотивира с диверсификацията на газовите доставки в България и подобряване на националната независимост в тази сфера, но от доклада се разбира, че гарантираното количество газ от площадките Рогозина, където имаме регистрирано геоложко откритие, са в размер на 1,097 млрд. м3 за период от 15 години, без да е ясно дали в това количество не влизат находищата на шистов газ, където е регистрирано второ геоложко откритие и където инвеститорът си е оставил вратичка за добив в случай на отпадане на Мораториума за добив!

 

На 17 декември

Генерал Тошево решава на референдум

 

На 17 декември жителите на община Генерал Тошево ще кажат „Да“ или „Не“ за добив на газ от фирмата на Сашо Дончев „Русгеоком“ в землищата на 18 села, гласувайки на местен референдум. Предложението за датата е на кмета Валентин Димитров, а докладната му за свикване на референдум беше гласувана от местните парламентаристи в сряда.

Според закона Общинският съвет трябва да определи датата за провеждане на референдума не по-рано от 45 дни и не по-късно от 60 дни от своето решение. 17 декември е 46-ият ден от влизане в сила на решението на Общинския съвет. На 17 октомври, на свое извънредно заседание всички общински съветници на Генерал Тошево приеха единодушно декларация против добива на газ на територията на общината.

 

Прокуратурата проверява документите на „Русгеоком”

Окръжна прокуратура-Добрич се е самосезирала след публикации в пресата за страховете и протестите на хората от Генерал Тошево срещу намерението на „Русгеоком” да добива шистов газ на територията на 18 села в общината, пише в. „Монитор”. Информацията бе потвърдена от окръжния прокурор Пламен Николов. „Поискал съм цялата документация от РИОСВ-Варна. След като се запознаем обстойно с нея, прокуратурата ще излезе със становище”, обеща обвинителят.

 

Борисов праща ресорните министри на място

Хората в Добруджа да се убедят, че сондажите са безопасни или изцяло да ги спрат. Това е поръчал премиерът Бойко Борисов на ресорните министри относно сондажите за синьо гориво и протестите на гражданите, става ясно от стенограмата от последното заседание на МС.

„Не знам, явно е някак си е нарушена комуникацията в Генерал Тошево с вас, с местните наши дирекции. Или ги убедете, че това е добре, или го спирайте и не се занимавайте. Не може да си играят непрекъснато със страховете на хората”, казал министър-председателят.

Той поръчал на енергийния министър Теменужка Петкова и колегата й от регионалното ведомство Нено Димов да отидат на място и да говорят с хората от Генерал Тошево.

 

Въпреки мораториума се издават разрешителни

Въпреки, че от 2012 г. в България действа мораториум върху добива и проучването за шистов и въглищен газ продължават да се издават разрешителни за обследване на газови находища у нас. Как точно са формулирани в документацията исканията не става ясно, но фактите са налице.

Години наред жителите на Добруджа не могат да спят спокойно, защото постоянно някой иска или дупчи земята им в търсене на синьо гориво.

Партия АТАКА първа заговори за „фракинга”. Още през 2011 г. националистите посочиха проблема и какви заплахи крие. Няколко месеца по-късно бяха предприети и законодателни изменения, чрез които се забрани за неопределено време обследването за шистов газ у нас. Фактите обаче са налице.

 

През 2014 г.

АТАКА събра хиляди подписи срещу фракинга

Стотици жители на Добрич и областта се включиха в подписката на АТАКА срещу скандалното решение на служебния екоминистър Светлана Жекова да разреши проучването за шистов и въглищен газ в Житницата на България през 2014 г. За броени дни бяха събрани над 2000 подписа.

Тогава в центъра на североизточния град беше разпъната шатра, където всеки добричлия, който не беше съгласен с решението на МОСВ да се унищожи почвата край Вранино можеше да се разпише.

 

През годините

Националистите организираха десетки протести

Редица протести организираха от партия АТАКА през 2014 г. в Добруджа срещу дупченето за шистов газ в Житницата на България. В тях се включиха стотици жители на североизточния район и поискаха спиране на проучванията под претекст, че това ще унищожи земята и ще отрови водата, а местните ще останат без поминък.

Лидерът на АТАКА Волен Сидеров посети добруджанското село Рогозина през юли 2014г. Той беше там, за да се срещне с местното население и да покаже от ефира на АЛФА ТВ сондите за шистов газ, които продължават да дупчат златната добруджанска земя. Националистът представи и разрешението, с което се позволява унищожаването на най-добрия чернозем в Европа.

Източници: Търговски регистър, АПИС, в. „Монитор”, в. „Дума”