|

Министър Емил Караниколов пред БНР: България вече е в топ 5 по икономически растеж в ЕС

Държавна агенция по метрология и технически надзор към Министерство на икономиката само констатира нередностите и дава предписания, оттам-нататък собственикът трябва да осигури средства и съответно да предприеме действия за отстраняване на проблемите, обясни министърът на АТАКА

Ние сме сред трите държави с най-ниска задлъжнялост

Диана Янкулова

 

- Какви мерки ще предложите да бъдат взети след бедствието в Бургаско?

- Колегите от Министерство на околната среда и водите ще подготвят нов проект на Закон за водите, това е изключително важно, тъй като има пропуски в момента в нашето законодателство. Няма категоризация на язовирите, няма точна разпоредба, която да казва кои язовири какъв лимит трябва да имат и да се поддържат. Обсъждаме също така и въвеждане на система за мониторинг. Имаше преди няколко месеца среща и с изпълнители на такива системи за мониторинг  в различни държави, не само в ЕС. Вероятно ще направим една съвместна среща със собствениците, в повечето случаи това са общините, ще видим какви са проблемите, включително и с финансирането на необходимостите за оправяне на условията, при които се управляват язовирите.

- Колко време си давате, за да реализирате тези мерки, г-н Караниколов, защото след всяко бедствие ние се разбързваме да направим нещо повече по темата, а като отмине общественият интерес и болката, забравяме? Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е на ваше подчинение. Тя извършва проверки, дава предписания и оттам-нататък не е ясно какво се случва. Отстраняват ли се слабостите, които са констатирани или просто се плащат наказателните постановления и се кара по същия начин.

- Това наистина са неща, по които работим. Държавната агенция по метрология и технически надзор от 2016 г. е извършила проверки на над 5700 язовира. Информацията, която имам е, че язовирите в България са около 7000. Само от началото на тази година са проверени над 3600 язовира, съставени са над 300 административни акта. От тях 61 са изпълнили предписанията, а за други 205 язовира има повече от една нередност. Работи се за тяхното отстраняване. 89 язовира са с предписания и към момента са напълно изпразнени. 104 язовира са с предписание да бъдат изпразнени частично и това се е направило. Проверките не свършват. Държавна агенция по метрология и технически надзор към Министерство на икономиката констатира нередностите и дава предписания. Оттам-нататък собственикът трябва да осигури средства и съответно да предприеме действия за отстраняване на тези предписания. Затова ви споменах, че ще има среща със собственици, защото при някои от язовирите, т.е.при  управлението им се констатират добри приходи, но ми прави впечатление, че са малко разходите за поддържане на тази инфраструктура. При други язовири пък няма никакъв интерес и единствено, примерно общините, трябва да вадят средства, за да поддържат тези активи.

Трябва да предприемем всякакви действия за правилното управление на този ресурс- водата, защото в момента има големи количества, но след години, знаете, анализите показват, че ще има проблем с питейната вода и ние трябва още отсега да започнем да действаме за този проблем.

Всички имаме ясно мнение, че трябва да се подобрят мерките. Контролът се извършва, но не е достатъчен. Това, че някой е съставил акт за установяване на административно нарушение, издали са наказателно постановление, то е платено, това не решава проблема. Трябва да има генерална политика за управление на водните ресурси.

- По голямата тема за бюджет 2018 година, в който има много оптимистични прогнози за икономическия ръст, в какво състояние е икономиката ни, г-н министър?

- България е в топ 5 по икономически растеж в страните от ЕС, като очакванията за икономическо развитие е около 4%, за следващата година. Лично Министерство на икономиката ще направи всичко възможно да е и над 4%. Знаете, когато дойде правителството, прогнозите бяха за 3,1%, ние говорихме, че ще бъдем около 4%, достигнахме тези нива. Ще направим всичко възможно и за другата година да е така. България е в топ 3 сред страните-членки на ЕС с най-ниска задлъжнялост. Отчетени са рекорди на пазара на труда, през второто тримесечие на 2017 г. коефициентът на заетост е около 71,7, това означава над 3,2 милиона заети души. Безработицата стана до около 6,5%, предвиждаме за 2018 г. да е около 6,2%, т.е. показателите са доста добри. Работим за насърчаване на инвестициите допълнително, като интересното, което мога да спомена е, че България вече не е атрактивна само за изграждане на автомобилни части. В последните няколко месеца в България дойдоха инвеститори, които се занимават в сферата на самолетостроенето. Знаете, това е изключително високо производство във високотехнологичния сектор.

Като цяло за мен бюджетът е реалистичен, насочен е към поддържане на добрата финансово-икономическа стабилност и растеж, подобряване на бизнессредата, като добрата работа на приходните администрации и добрата икономическа рамка позволяват за следващата година да се предвидят повече средства в секторите образование, отбрана, сигурност, социалната сфера, както и здравеопазването.

 

*Интервюто с Емил Караниколов бе излъчено по програма „Хоризонт“ на БНР, в предаването „Неделя 150“ на 29 октомври 2017 г.