|

83 млн. eвро ще бъдат раздадени за развитие на рибарството

Това ще допринесе за подобряването на конкурентоспособността, безопасността и условията на труд, повишаването на заетостта, насърчаването на предлагането и преработването

Правителството определи дирекция „Морско дело и рибарство“ в Министерството на земеделието, храните и горите за Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Сертифициращ орган по програмата става звеното „Сертификация на разходите по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ в Държавен фонд „Земеделие“.

Програмата се съфинансира от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и от държавния бюджет. По нея се предвижда да бъдат инвестирани над 82 780 000 евро от ЕФМДР.

„Тя ще допринесе за подобряването на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството и аквакултурите, безопасността и условията на труд, повишаването на заетостта и териториалното сближаване, за насърчаването на предлагането на пазара и преработването”, информират от правителствената пресслужба. Чрез успешно реализираните проекти ще бъдат постигнати приоритетите на Европейския съюз за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие, водните екосистеми, осигуряването на равновесие между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов.

 

Над 13 млн. лв. се отпускат за щетите от бедствия

Средствата ще покрият непредвидени разходи от активизирали се свлачища, големи пожари, наводнения, бури, градушки, снегонавявания

Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер на близо 13.5 млн. лв. за изпълнение на дейности по предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Средствата ще покрият извършени непредвидени разходи от администрациите за преодоляване на щетите от активизирали се свлачища, големи пожари, наводнения, бури, градушки, снегонавявания, срутвания, както и за неутрализиране на боеприпаси, открити извън полигоните на Българската армия. Това стана ясно след последното правителствено заседание във вторник.

Целевите разходи са предложени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и ще бъдат осигурени за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по Закона за държавния бюджет.

 

Близо милиард лева ще бъдат инвестирани по жп линията Пловдив-Бургас

Целта на проекта е повишаване на безопасността на жп транспорта и скоростта за движение на влаковете до 160 км/ч

Кабинетът „Борисов 3” даде съгласието си Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. да подпише договор с Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за рехабилитация на жп линията Пловдив – Бургас, фаза 2, преди решението за неговото одобрение от Европейската комисия.

Проектът се финансира от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“, като общата му стойност е малко над 800 млн. лева, а отпуснатите европейски средства са приблизително половин милиард. С правителственото решение става възможно стартирането на дейностите по изграждане и рехабилитация на няколко железопътни отсечки между Пловдив и Бургас до окончателното одобрение на проекта от Европейската комисия.

Целта на проекта е повишаване на безопасността на жп транспорта и скоростта за движение на влаковете до 160 км/ч, с което ще се намали времето за пътуване с влак от Пловдив до Бургас с 40 минути.

 

112 хил. лв. ще бъдат отпуснати за стипендии

Парите са за насърчаване на таланти с високи спортни постижения

112 050 лв. отпуска правителството за изплащане на стипендии на възпитаници на общински и на държавните спортни училища. Средствата се осигуряват по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби и са предвидени в централния бюджет за насърчаване на таланти с високи спортни постижения. За това информираха от пресцентъра на МС през изминалата седмица.

Други 25 360 лв. бяха одобрени като допълнителен разход по бюджета на Министерството на културата. Средствата са предвидени в централния бюджет за физическо възпитание и спорт на учениците от държавните училища по изкуствата и по култура.