|

Националистите искат драстично увеличение на глобите за убиване на дивеч без разрешение

Целта е да се повиши ефективността на наказателното производство при извършване на престъпления в горите

Обединени патриоти внесоха изменения в Наказателния кодекс (НК), които имат за цел да повишат ефективността на наказателното производство при извършване на престъпления в горите.

Съгласно предвидените промени, ще има много по-тежки наказания за този, който убие или улови без съответното разрешение едър дивеч – вместо затвор за една година или глоба от 100 до 300 лв., патриотите предлагат наказанието да е лишаване от свобода до 2 години или пробация до 4 години и глоба от 1000 до 5000 лв.

Със създаването на нова алинея, се криминализира „пренасянето, превозването или укриването на незаконно убит или уловен дивеч, когато предметът на престъплението или нанесените щети са на стойност над една минимална работна заплата“. Предвиденото в законопроекта наказание в тези случаи е лишаване от свобода до 3 години, глоба в размер от 1000 до 5000 лв. и лишаване от право да ловува.

Когато престъплението е извършено в забранено за лов време, на забранено за лов място или със забранени средства, или пък са причинени щети за над 1000 лв., тогава се предлага наказанието да бъде лишаване от свобода до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лв.

В законопроекта на патриотите е предвидено да се квалифицира като престъпление и построяването на сграда в горска територия без правно основание.

При сега действащата нормативна уредба, когато се установи, че едно противоправно деяние, извършено в горски територии, е престъпление, преписката се изпраща в прокуратурата.

Вносителите изтъкват в мотивите си, че анализът на практиката в последните години показва, че в 90% от случаите досъдебното производство се прекратява поради незначителност и преписките се връщат.