|

По инициатива на АТАКА-Добрич Създадоха фонд за спасяване на болницата

Това е само първа крачка, каза общинският съветник от АТАКА Атанас Атанасов (в средата)

С 34 гласа „За” общинските съветници на Добрич приеха създаването на Общински фонд „Здраве“. В докладната на общинския съветник от АТАКА Атанас Атанасов, той посочва, че в последните години се наблюдава трайна тенденция на недостиг на медицински кадри в България като цяло и конкретно в градската болница.

В МБАЛ – Добрич е критично положението в много от отделенията. Като решение на проблема се предлага създаването на общински фонд „Здраве“, чрез който да бъдат подпомагани финансово и/или с битово настаняване лекари-специализанти, привлечени лекари и медицински сестри от други населени места.

Във вторник бе избран състав на временната комисия, която трябва да изработи правилник за работа и устройство на общински фонд „Здраве”. Председател ще бъде Атанас Атанасов. В състава й влизат още общинските съветници д-р Бисерка Пачолова, д-р Явор Милушев, Галин Иванов, Божанка Вуцова, Зорница Михайлова и Михаел Игнатов, както и двама представители на общинска администрация.

Седем новоназначени лекари има в болницата, стана ясно от изявление на директора д-р Трифон Йорданов. Трима са от Добрич, но на останалите се плащат транспортни разходи и квартира.

По данни на НСИ  Добрич е на второ място по обезпеченост с общопрактикуващи лекари и на едно от последните в България по специалисти в болничната помощ. Д-р Йорданов счита за крайно наложително създаването на фонда на този етап. Общински съветник от ДПС поиска информация дали и другите общини ще се включат тъй като болницата е областна. „Това е само първа крачка, да сложим началото и се надявам и другите да участват”, отговори вносителят Атанас Атанасов.