|

По иновативен проект Стралджа се бори с агресията в училище

„Исландският модел” започна да се прилага в едно от стралджанските училища, където са съсредоточени повечето от децата от ромския квартал

Ако бъде доказан неговият ефект, той ще бъде приложен и в други учебни заведения в страната

Пилотен проект за борба срещу агресията в училище започва в Стралджа. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ ще бъде първото в страната, в което ще се прилага т.нар. исландски модел за решаване на проблема с агресията сред децата.

Проблемът с агресията в училище и интеграцията на децата от ромски произход беше дискутиран преди малко повече от месец по време на посещението на зам.-социалния министър от Патриотите Султанка Петрова в Стралджа. В основата на исландския модел са заниманията със спорт, музика, танци в свободното време на децата. Проектът вече стартира в едно от стралджанските училища, където са съсредоточени повечето от децата от ромския квартал на града.

Общината започна пилотния проект със собствени средства. Заниманията в извънкласните форми се водят от външни лектори, които работят в местното читалище.

Резултатите ще бъдат обобщени в края на учебната година. Ако бъде доказан неговият ефект, моделът ще бъде приложен и в други учебни заведения в страната.