|

2470301

„Исландският модел” започна да се прилага в едно от стралджанските училища, където са съсредоточени повечето от децата от ромския квартал