|

Близо 28.5 млн. лв. ще бъдат отпуснати за общинските болници през 2018 г.

Със сумата ще бъдат финансирани дейности в спешната помощ; извън обхвата на ЗЗО, ТЕЛК и други

Близо 28.5 млн. лв. ще отпусне Министерството на здравеопазването за дейности, извършвани от общинските болници по реда на Методиката за субсидиране на лечебните заведения за 2018 г. Това съобщиха от пресслужбата на здравното ведомство преди началото на протеста на над 20 общински болници в страната в началото на седмицата.

Със сумата ще бъдат финансирани дейности по оказване на спешна медицинска помощ; дейности, попадащи извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, осъществявани от общинските лечебни заведения в труднодостъпни или отдалечени райони на страната; дейности, свързани с медицинската експертиза (ТЕЛК) и други. Броят на субсидираните лечебни заведения се очаква да надхвърли 100, т.е. над 83% от всички общински болници.

От министерството напомнят, че извън методиката министерството няма право да отпуска целеви субсидии, защото това би попаднало в графа „нерегламентирана държавна помощ“, за което страната ни ще бъде санкционирана от Европейската комисия.

За да подпомогне общинските здравни структури в страната, МЗ изразява готовност за оказване на методологическа и експертна помощ за преструктурирането им. Кметовете и общинските съвети ще бъдат запознати с мерките за оздравяване на държавните болници, които са изпаднали в тежко финансово състояние. Окончателното решение за преструктуриране обаче е право на собственика – съответните общини. За да се гарантира достъпът до спешна медицинска помощ на българските граждани, МЗ, в изпълнение на големия инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ, предвижда обновяването или изцяло новото изграждане на общо 237 филиала и центрове за спешна медицинска помощ.

Към 30.09.2017 г. функциониращите общински болници са 121, в това число – 7 комплексни онкологични центъра, 9 специализирани болници за активно лечение, 11 центъра за психично здраве и 6 центъра за кожно-венерически болести. Общите задължения на общинските болници възлизат на 100.2 млн. лв., а просрочените задължения са на стойност 44.2 млн. лв.