|

2520401

Трябва да се направят законодателни промени, защото КЕВР се оказа толкова независима комисия, че никой не може да й влияе.