|

2520301

Тази конвенция дава възможност да дойде на българската граница жена и да каже - аз съм жертва на насилие, приемете ме като бежанец, обясни Сидеров