|

Министър Емил Караниколов: Откриваме 5000 работни места

Имам идея да включим висшите учебни заведения в специална квалификационна карта за удобство на инвеститорите, да се ориентират по-добре в кой регион на какви специалисти ще може да се разчита, обясни икономическия министър

Иновациите са бъдещето на икономиката!

- Г-н министър, как преценявате постигнатото през 2017-а година по отношение на привлечените инвестиции в страната?

- Реално за миналата година бяха одобрени и подписани 31 сертификата на обща стойност над 300 млн. лв., като се очакват около 5000 работни места ефект до няколко години. А от началото на годината вече сме връчили около 10 сертификата за близо 350 млн. евро вложения в нашата икономика, като се очаква те да разкрият около 2800 нови работни места. Инвестициите са доста важни за българската държава от гледна точка на това, че колкото повече инвеститори идват у нас, те създават конкурентна среда на пазара на труда, която ще увеличава непрекъснато работната заплата в отделните сектори. Това също подобри и условията на труд, както и социалните придобивки на заетите в тези нови предприятия. Изключително важно е, че последните 15 сертификата, които дадохме, са за инвестиции в производството и восокотехнологичния сектор, за сметка на логистиката, която доминираше пазара предходните 2 години. Давам пример: за 2016 г. бяха одобрени 61 сертификата, за 2015 г. – 12 сертификата. 2017 г. е изключително успешна. Знаете, всички рейтингови агенции повишават рейтинга на българската държава. Това се вижда и засилва инвеститорския интерес към нас, особено напоследък към индустриалните зони и към сертификатите, които даваме за инвеститор клас „А”. Тези първокласни сертификати осигуряват преференции за инвеститорите в административно и финансово отношение. Ангажиментите на нашата държава обикновено са в изграждане на довеждащата инфраструктура, както и създаваме условия за по-бързо административно обслужване. Разбира се, с промени в Закона за инвестициите осигурихме и насърчителни мерки за разширяващия се бизнес. Хубава новина е, че днес инвеститорите се насочват и към слабо населени региони у нас. Допреди 1 година предпочитаните от тях райони бяха София, Пловдив, Стара Загора и други големи градове.

- Какъв е най-големият проблем пред инвеститорите?

- Всъщност, големият проблем пред българската икономика ще бъде дигитализацията и осигуряването на работна ръка. Миналата година българското правителство предприе действия за решаването му в няколко насоки. Изменихме Закона за МВР и Закона за миграцията, за да удължим срока на работните визи, защото за туризма една тримесечна виза стига, но ако говорим за инженерни професии, то тя трябва да е далеч по-дълга. Облекчихме също така получаването на такива визи. Правителството одобри в МС и проекти на междуправителствени договори с няколко страни – Украйна, Молдова, Армения и други, от които се надяваме да привлечем работници. Предимно сме се насочили към българските малцинства там предвид факта, че говорят езика и адаптацията към нашите условия при тях ще е по-лека.

- Какви са мерките за увеличаване на работните заплати?

- Знаете, за миналата година средната работна заплата беше увеличена с 9,9%., средната вече е около 505 евро, т.е. малко над 1000 лв. Това беше ангажимент на бизнеса. Когато се срещнахме за първи път в Националния икономически съвет, те поискаха от нас активни действия за премахване на административните тежести. На 15 януари беше представен доклад в МС, съвсем скоро ще има обобщение кое министерство колко закона е изменило, колко подзаконови нормативни актове, за да се облекчи бизнеса. От своя страна работодателите обещаха да вдигнат заплатите и спазиха обещанието си, за което им благодаря.

- Кои са основните приоритети на правителството?

- Тази година приоритет за нас ще е развитие на автомобилостроенето, особено на електромобили. Идеята е до края на годината да привлечем инвеститор, който да може да произвежда изцяло електромобили у нас. Освен това ще развиваме нанотехнологиите. За нас космосът отново става приоритет – виждате, че страните около нас много сериозно развиват този потенциал, а ние, за съжаление, въпреки че исторически сме свързани с Космоса, изостанахме. Това е грешка. Главен приоритет за нас ще е развитието и на високотехнологичния сектор чрез европейско финансиране, включително през индустриалните зони. Като министерство предлагаме на инвеститорите изграждане на терени, съоръжения и финансиране на такива производители. Имах вече няколко срещи с представители на БАН. В момента правим преглед на всички техни проекти, които през годините поради липса на финансиране не са видели бял свят. Една от мерките, които ще предприемем през Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, е да дадем повече привилегии, съответно – повече точки на проекти, свързани с Космоса, иновациите, електроавтомобили, водородни двигатели. Иновациите са бъдещето на икономиката. Трябва да имаме последователна политика. Това означава българската държава да покаже на инвеститорите, че ние сме готови да подпомагаме тези разработки.

- Иновациите изискват като базис наличие на сериозна наука и високо квалифицирани специалисти? Как с 500 евро заплата ще ги примамим у нас?

- Имаме сключени споразумения с много университети: техническия, УНСС, Пловдивския, Варненския и други. Идеята е следната: да включим висшите учебни заведения в специална квалификационна карта за удобство на инвеститорите, да се ориентират по-добре в кой регион на какви специалисти ще може да се разчита. Както и от гледна точка на логистиката – на какви доставчици на суровини и материали. Идеята е когато дойде инвеститор и каже: на мен ми трябват 200 специалисти в еди-коя си област, ние веднага да може да го свържем със съответния университет и да се започне програма за обучаване на тези специалисти. Не трябва да забравяме, че този проблем няма бързо решение, но отнякъде трябва да се започне.

- На каква финансова подкрепа разчитате за тези приоритети?

-  Политиките на Министерството на икономиката не се решават само през държавния бюджет. Разчитаме на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност”, която е насочена към микро- и малки предприятия. Имаме идея как да подпомогнем стартиращите предприятия с безвъзмездна ваучерна система от 20 000 лв. до 50 000 лв. Предстои за тази година да обявим процедури за около 400 млн. лв. – всички те са за бизнеса. До месец ще стартираме две програми. Едната е за стартиращ бизнес, а другата – за малки и средни предприятия. Целта ни е да облекчим процедурите за достъп до европейско финансиране.

- Държавата няма ли да инвестира в икономиката тази година?

-  Както знаете Българска банка за развитие мина към Министерството на икономиката. Целта е оттам да се финансира бизнесът, както и да се изплащат гаранциите по европрограмите. Има вече преговори с 10 банки, които ще получат рефинансиране, за да кредитират малки и средни предприятия. Освен това има делегирани бюджети в ББР за директно кредитиране.

- ВПК вероятно също е приоритет?

- Естествено. До момента продавахме продукция, която не е НАТО-вска от държавните предприятия. Сега разработваме ноу-хау за НАТО-вска продукция. Разпоредено ми е да направим каталог на тази продукция, за да я предлагаме в Европа и да кандидатстваме за европейско финансиране. Става въпрос предимно за боеприпаси, но има проекти за радари, оптика. Към тези проекти ще бъдат привлечен и наши частни военни компании, които ще влязат в този каталог, за да го предложим за финансиране.

- Колко стана средната заплата във военния сектор?

- Средната заплата във ВМЗ „Сопот“ мисля, че е между 1300-1500 лв. Очакваме ръстът на икономиката да бъде около 4%. Работим инвестициите да бъдат доста повече от предходната година. Но все пак ние сме малка икономика, зависим и от много външни фактори. И дано нещата да останат така, да има мир и спокойствие. Ако няма резки промени и износът, и потреблението у нас вървят нагоре, можем да разчитаме на висок икономически ръст.

 

Интервюто е от 21.01 в предаването „Неделник” по АЛФА ТВ