|

2560610-new

Във финансовата система има две ситуации, от които има много трудно измъкване – валутен борд и влизането в еврозоната, коментира Николай Александров