|

2560401

За първите 9 месеца на 2017 г. инвестициите са в размер на 15 млн. евро, обяви икономическият министър