|

Явор Нотев, зам-председател на НС пред “България он еър”: Патриотите сме категорични – ПРОТИВ конвенцията докрай!

Изразяването на резерви към декларацията, както полша, няма никаква стойност

- Г-н Нотев, беше прието решението на Бойко Борисов и това, което от партия ГЕРБ дойде като послание, е положително за Обединени патриоти – да се отложи засега Истанбулската конвенция.

- Обединени патриоти категорично и във времето първи сигнализирахме за недоразумения, съпроводени с процедурата за вкарване на ратификация на Истанбулската конвенция. Имам предвид формално, правно, въпроси, които не са отстранени, не са изчистени и които към момента служат като основа за разговорите и споровете по съдържанието на тази конвенция. Да направим това от позицията на коалиционни партньори в управлението с партия ГЕРБ не беше лесно, повярвайте, затова се пораждат въпроси, какви са последиците за коалицията. Уверявам ви, че оценката, която беше дадена от министрите от Обединени патриоти при гласуването на МС, начело с вицепремиера по демографската политика Валери Симеонов и оценката в парламента, която беше огласена категорично и ясно от председателя на парламентарната група Волен  Сидеров не подлежат на корекция и на съмнения.

- Г-н Нотев, премиерът от Давос заяви категорично, че конвенцията ще бъде ратифицирана с резерви, разбира се, за да бъдат всички доволни. Имате ли притеснения вие, като коалиционни партньори, за резервите? Изобщо за това, какво ще струва на България ратифицирането на тази конвенция?

- Аз бих заявил притеснения, които почиват вече на чужд опит: Полша например е заявила резерви, които към момента по силата на текстовете на самата конвенция нямат абсолютно никакво значение, никакви последици. Резервите не се признават. Става дума за резерви по отношение на текстовете, по чл. 3 и чл. 4 от конвенцията, които са недопустими, говоря за резервите, по смисъла на чл. 78 от същата конвенция. Просто ние нямаме право да направим резерви, да заявим резерви и да променим съдържанието и смисъла, които са вложени в конвенцията, по силата на текста на самата конвенция. Така че въпросите остават сложни.

- Т.е. вашата позиция остава твърда, че тази конвенция не бива да се ратифицира и ако от ГЕРБ настояват, че тя трябва да се ратифицира – проблем?

- Вижте, краен срок няма. Казано е, че до края на нашето европредседателство. В същото време министър-председателят очевидно беше на позиция, която му беше представена от негови сътрудници, от цялата парламентарна група на ГЕРБ, че ние сме готови да ратифицираме конвенцията във вида, в който е внесена в парламента. Това се оказа невярно.

- Бил е заблуден, подведен?

- Бих се върнал към темата за фалшивите новини и за подмяната на текстовете, смисъла и целите на конвенцията. Искам да ви цитирам само чл. 14: страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване съобразно с развиващите се възможности  на учащите се, на учебен материал по въпроси като нестереотипни роли на пола. Значи учебен материал по тези въпроси, които са твърде спорни и които са непонятни и неприемливи от огромната част от българското общество. Ние ще учим децата от невръстна възраст.

Допускам, че времето, което ще си осигурим с отлагането, произнасянето по тази конвенция, ще бъде употребено полезно. И тогава, разбира се, че едната от страните ще трябва по някакъв начин да узрее за едно общо решение, то трябва да бъде прието с мнозинство в НС. Аз твърдя, че ние ще бъдем тези, които ще убедим и обществото, и коалиционните си партньори във верността и правилността на нашето виждане.

- Заговори се веднага след отлагането на ратифицирането на конвенцията за политически гаф. Има ли такъв политически гаф според вас и доколко всъщност тази конвенция е задължителна, защото има разлика между конвенция и директива? Директивата е нормативен документ със задължителен характер. Докато при конвенцията не е така.

- Ето защо аз донякъде се изненадах, когато казахте, че имаме срок. Вие сте визирали срок, който сам определи българският премиер. В същото време нямаме краен срок за приемане на тази конвенция. И разбира се, че България – като суверенна държава, би могла да заяви отношението си към конвенцията и ако я приеме, ако я ратифицира, то тогава тя би станала част от нашето законодателство, дори с приоритет пред вътрешното законодателство.

- А защо се бърза? И какво да очакваме от тези серии сега, които ще започнат отново – кръгли маси, дискусии?

-  Трудно ще стигнем до резултат от такива мероприятия, най-общо казано, защото нямаме здравата и ясна основа. Действително, за да се стигне до това да спорим по съдържанието на конвенцията, и то на ниво коректен превод, означава, че материалите не са внесени във вид, който ги прави годни за работа и за обсъждане. Ние се позоваваме на аргументи, които приличат на квартално събрание.  Казват, че някои от опонентите не са чели текста на конвенцията. След това въпросът опря до превода и накрая вече се спори по очевидни факти, а именно, че термините пол и социален пол присъстват паралелно в някои от текстовете на конвенцията, което означава, че тази разлика трябва да се подчертае, а не да се крие.

- Г-н Нотев, остава обаче едно усещане за упражняване на натиск, дали от страна на Европа, дали отнякъде другаде за приемането на конвенцията. Имате ли представа защо?

- Вижте, усещането се основава на самото положение на България и на гражданите на България към настоящия момент. Съгласете се, че това, което се коментира така емоционално, не е въпрос от дневния ред на нашето общество Всъщност преди мен говорещите казаха, че са дълбоко вкоренени разбиранията в българското общество за уважение и равнопоставеност на половете. Аз не твърдя, че няма изключения, но тези изключения са обхванати от действащото законодателство. Както мъже, така жени, така и деца, така и общо казано всеки член на обществото е защитен срещу насилие.

Нашето мнение – на Обединени патриоти, е че това не е в дневния ред на нашето общество. Ние няма да решим демографската криза с тази конвенция, като образоваме младото поколение с тези възможности, които конвенцията дава за защита в едни по-особени отношения, които не доминират в нашето общество. Категорични сме, че това е правилната позиция.

- Кое всъщност надделя в това премиерът и правителството да направят крачка назад и да замразят поне за момента приемането на тази конвенция – църквата или запазването на коалиционната стабилност?

- ГЕРБ да дадат отговор, защото това е вътрешнопартийно решение. Ние сме в позиция, от която сме длъжни да отчетем тази стъпка, да преценим и да кажем, че това е правилната стъпка за момента. Че тя може да успокои това напрежение. Може би като цяло обществената реакция беше факторът, който те отчетоха. Вярвам, че това е правилното решение и ние ще имаме един период, в който по-спокойно ще пристъпим към решаването на този въпрос.

 

*Интервюто е излъчено на 26.01.2018 г.