|

1095 лв. е средната заплата за последното тримесечие на 2017 г.

Средната брутна месечна работна заплата за последното тримесечие на 2017 г. е 1095 лв. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт. Ръстът спрямо предходното тримесечие на 2017 г. е 5.6%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 19.2%, „Операции с недвижими имоти“ – със 7.7%, и „Други дейности“ – с 6.2%. През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 10.6% спрямо същия период на 2016 г.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно възнаграждение на наетите лица през последните 3 месеца на 2017 г. са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2448 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1808 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ – 1783 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 647 лева; „Други дейности“ – 789 лева; „Строителство“ – 847 лева.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 10.2%, а в частния – с 10.8%.

 

Патриотите във властта

11% ръст на износа за миналата година

Продажбите на български стоки в чужбина са се увеличили с 10.7% през 2017 г., което е значителен напредък спрямо предходната 2016 година, когато увеличението беше 2.6%. Експортът е на обща стойност 52.2 млрд. лв., като две трети от сумата се дължи на сделки със страни от ЕС, показват данните на Националния статистически институт.

Само през декември експортът отбелязва спад от 0.9 на сто спрямо същия период на 2016 г. Причина е забавяне на растежа на търговията с ЕС, но и спад на продажбите в трети страни.

 

Започва строителството на магистралите към Русе и Калотина

17 нови тунела ще има по българските пътища до пет години. Това стана ясно от интервю на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Само на магистрала „Струма” ще има 8 тунела, а на магистралата Русе-Велико Търново – 6.

Що се отнася до строителството на магистрала до Калотина, в момента тече процедура по избор на изпълнител. „До месец ще финализираме тръжните процедури. Ако няма жалби, още 2018 г. стартираме с изпълнението и в рамките на 2 години ще сме готови”, заяви строителният министър.

Той коментира и че до средата на годината ще стартира обществената поръчка и за скоростен път от Видин до Ружинци.

Освен това през март започва изграждането на новия ЛОТ на магистрала „Хемус” от Боаза до разклона за Ябланица. До края на годината пък се очаква да бъде пусната и нова отсечка от магистралата към Гърция.

„По „Тракия” има участъци, които спешно се нуждаят от преасфалтиране”, призна още министърът.

 

Облекчения за бизнеса

По-малко такси за дрогерии и лаборатории

Правителството измени част от таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве. Сумите се събират за издаване на документи и извършване на услуги.

Отпада таксата за издаване на хигиенно заключение за дрогерия. Отпадат и таксите за предоставяне на информация за регистрационния статус на лекарствен продукт и за нежелани лекарствени реакции, защото информацията е публична и може да бъде проверена от заинтересованите лица. По този начин се намалява и административната тежест, свързана с получаване на информация за лекарствени продукти.

Отпадат още съществуващи такси за извършваните лабораторни анализи и дейности, поради настъпили промени в системата на здравеопазването и въвеждането на нови аналитични методи в дейността на лабораториите. Изменят се съществуващи и се въвеждат нови такси за предоставяне на административни услуги по издаване, изменение и подновяване на разрешение за пускане на пазара на биоциди и други услуги, свързани с тях.

 

С над 125 млн. лв. ще подобряват транспорта в София

С над 125 млн. лв. ще се финансира развитието на интегрирания градски транспорт в София. Проектът включва рехабилитация на трамвайни линии, доставка на нови трамвайни мотриси и надграждане на интелигентната система за управление на трафика и съществуващата система за информация на пътниците в реално време. Това става ясно от пресцентъра на Министерския съвет за последните решения, които кабинетът е одобрил в сряда.

Правителството прие решение, с което възлага на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма ,„Региони в растеж” в МРРБ ще подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Столична община. Той е на стойност 125 485 941,89 лв., като безвъзмездните европейски средства са 107 333 495 лв., а останалата част от сумата е съфинансиране със собствени средства на Столична община.

Предстои да започнат дейностите по рехабилитация на няколко трамвайни отсечки, включително линията по бул. „Цар Борис III”, и купуването на 13 нископодови, съчленени трамвайни мотриси.

Проектът цели насърчаване ползването на електротранспорта, като по този начин ще допринесе за решаване на проблемите в столицата, свързани с увеличаващия се трафик през деня, нарастващите задръствания, ниската скорост на придвижване, пътнотранспортни произшествия, високи концентрации на въглероден диоксид и други вредни емисии, шум и т.н.