|

Икономическият министър Караниколов: Увеличихме инвестициите с над 30%

Правителството няма да позволи да се играе със страховете на 3 милиона потребители

Илиана Беновска

 

- Какво се случва в момента с ЧЕЗ? Това не е във вашия патримониум, но вие сте министър на икономиката и член на Министерския съвет, така, че няма как да бъдете безучастен.

- Това, което искам да уверя абсолютно всички граждани е, че правителството няма да позволи да се заиграят със страховете на 3 милиона потребители. Уверявам ви, че цените на електричеството няма да се вдигнат от някакъв нов собственик или по някакъв друг начин. Има си регулации в България, те следят за всичко това и съм сигурен, че ще се спази абсолютно реда по това отношение.

Относно това – кой влиза. Нека да си припомним какво беше преди 20 години. Тогава държавата беше собственик – държавата виновна. От 2004 г. има нов собственик – той виновен. Сега вървим в една процедура, евентуално ще има нов собственик, дали с участието или не на държавата. И той още не е собственик, но и той виновен. Нека да видим фактите, да видим регулациите, да видим дали е необходимо изменението на законодателството. Не трябва по никакъв начин да работим със страховете на хората. Разбирам, за тях е притеснително, токът и водата – това са основни приоритети, но ви уверявам, че правителството ще направи всичко възможно да не се заиграват с техните страхове, напротив, ще направи всичко възможно всичко да е регулирано, публично и прозрачно.

- Ако по някакъв начин се стигне до това държавата да придобие дялове в „Инерком” при покупка на акции, на цялото дружество или каквото и да било за сделката по ЧЕЗ, дали Българската банка за развитие ще бъде годна и при какви условия е готова да финансира подобно държавно участие?

- Тази тема за финансирането на евентуалната сделка през ББР към момента, за която говорим не трябва да се коментира. Доколкото чух и от пресконференцията на лицата, които представляват купувача, казаха, че финансирането е осигурено от международна финансова институция или банкова институция, което изключва ББР.

- Питам дали може да се финансира?

- За да се финансира нещо, първо трябва да видим от една страна продавачът – ще иска ли да го продаде. От друга страна, ще има няколко акционера – това всичко трябва да се види. Оттам нататък, ББР, уверявам ви и всички банки в България действат по законите за банковите институции, принципалът независимо дали е държавата или някой частник, няма как да се обади на директора и да каже – този да вземе кредит, онзи да не вземе, защото това бързо ще фалира банката. От тази гледна точка експертите в банката са тези, които ще вземат това решение, ако то е целесъобразно и банката има интерес.

- Тоест, вие казвате, че това би могло да се случи, но в изпълнение по закон, по правилата на банкирането и по правилника на ББР.

- И ако банката има интерес въобще да финансира тази сделка. Но това са неща, които банката решава, не министрите или някой друг.

- Когато беше скандалът с оръжейните дружества, вие казахте едно знаменито изречение, че ще върнете повече държава в някои отрасли.Трябва ли държавата да влезе в ЧЕЗ и без да ви карам да правите правен анализ, как ще се получи това? Всъщност се продават 67%, не е ясно кой е собственик на останалите 33%, защото те вървят през борсата.

- Да, пенсионни фондове, разбира се, те се търгуват на борсата. Вижте, без правен анализ ще ми е трудно да отговоря. Затова липсата на информация е наистина голям проблем. Важно е да се види, да се анализира това – каква е необходимостта държавата да влезе. Ако с това ще гарантираме по-добрата работа, по-доброто инвестиране, иновациите в това дружество – добре. Но ако някой си мисли, че с влизане на държавата ще се намали цената на тока, това означава да фалираме дружеството. А по-страшно нещо от това няма да се случи. Тоест, наистина трябва да има и публичност, и прозрачност – защо ще влезе държавата. Какво се очаква от нея.

Ако примерно в БДЖ „Пътнически превози”, където се знае, че се субсидират пенсионерите, учениците, там знаем, че има социална насоченост. При електричеството това ще е трудно. Това, което е най-важно е да уверим хората, че регулаторните органи са си на мястото и аз съм сигурен. И КЕВР и КЗК по отношение на монополите, те са там и се следят.

- За вашата дейност, около 1 година ще стане след 2-3 месеца. Какво е най-важното, което отчитате като свое постижение?

- Мога да говоря от името на правителството – стабилността. Обяснявахме, че края на 2016 г. беше изборна година, инвеститорите се бяха отдръпнали.

- Сега колко се увеличиха?

- 30 и няколко процента, 900 и няколко милиона евро са преките чуждестранни инвестиции.

Основното е всъщност, че наистина трябва да отбележим 2016 г. като изключително слаба, точно заради тези динамики.

Всъщност правителството, някои казват, в Европа е имало проблем. Не, няма никакъв проблем, правителството е разпознато, политиките, които осъществяваме и в Европа, включително, се приемат от всички, дори в съветите, които аз водя по конкурентоспособност и по търговия. Общата индустриална политика, която България наложи като тема, в момента на последното заседание и следващите председателства – и австрийското и румънското казаха, че те ще продължат тази тема. Ние сме фактор и сме в дневния ред на Европа, ние сме част от Европа.

- Държавните предприятия, как работят вашите дружества?

- В Министерството на икономиката отново ще бъдат на печалба, някои от тях по-добре, отколкото 2016 година.

- Чакаме април месец – годишните отчети.

- Точно така, но са положителни, това отсега го констатираме.

 

Участие на министъра на икономиката Емил Караниколов в предаването „Беновска пита”, излъчено по Канал 3 на 4 март 2018 г.