|

Явор Нотев представи антикорупционния закон пред Югозападния район

На заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район присъства и губернаторът от АТАКА Илиан Тодоров

Губернаторът на Софийска област от АТАКА Илиан Тодоров участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, на което бяха представени и обсъдени теми, свързани с националната политика за регионално развитие, борбата с корупцията на всички нива, киберпрестъпленията и др.

По време на заседанието бяха дискутирани състоянието и приоритетите пред регионалната сигурност на България в контекста на международните предизвикателства. Беше обърнато специално внимание на модела и механизмите за борбата с организираната престъпност – корупция, киберпрестъпност, трафик на хора, наркотици.

Заместник-председателят на 44-то Народно събрание от АТАКА Явор Нотев представи на форума Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с който още веднъж беше подчертана решимостта за ефективно противодействие на корупционните практики на регионално и национално ниво.