|

2650802-Copy

По време на срещата се акцентира върху сътрудничество в областта на логистиката, селското стопанство, туризма и културно-историческия туризъм