|

Плащаме 2.3 млрд. АЕЦ „Козлодуй“ да не работи, вместо 600 млн., за да работи

Проверка от 2003 г. заключава, че в резултат на модернизацията, 3 и 4 блок достигат качествено ново проектно ниво и могат да работят още 30-35 години

Загубите от спрените 3-ти и 4-ти реактор се оценяват на между 800 млн. и 18 млрд. лв.

Боян Аспарухов

 

Плащаме милиарди, за да нямаме, вместо да дадем милиони и да имаме. Извеждането от експлоатация на първите четири блока на АЕЦ Козлодуй излиза два пъти и три пъти по-скъпо от тяхната модернизация. Загубата за нас набъбва от пропуснати ползи поради предсрочно извеждане на енергийни мощности, които дават най-евтиния ток.

1.2 млрд. лв. струва досега извеждането от експлоатация на четирите малки блокове на АЕЦ Козлодуй, пише в. „24 часа” от 30 март. Реакторите не били отстранени още. Окончателното им извеждане щяло да приключи през 2030 г., което ще струва общо 1 млрд. 106 млн. евро. Когато прочетох тази информация, веднага се замислих, че 2 млрд. и 300 млн. лв. са много пари. При това ги даваме, за да затворим нещо, което е работило. Първите четири блока на АЕЦ Козлодуй работеха, но ние ги затворихме предсрочно, защото ни беше втълпено от политиците, че това е изискване на ЕС. Години по-късно се оказа, че натиск е имало, но българските политици не са се опитали да спасят ядрените ни мощности, даже напротив – съдействали са за предсрочното им извеждане от експлоатация. Сега плащаме 2.3 млрд., защото когато спреш ядрен реактор не можеш да го оставиш в задния си двор да го вали дъжда. Замислих се още, че тези пари можеха да бъдат дадени за нещо друго. Например за модернизирането на блоковете и удължаването на живота им.

Двама специалисти, пряко ангажирани с модернизацията на 3 и 4 блокове на АЕЦ Козлодуй, твърдят, че блоковете е можело да работят още години. Единият от тях твърди, че такава модернизация е можело да се направи и на 1 и 2 блокове. И двамата посочват приблизително една и съща цифра. Борис Калчев говори за 320 млн. евро, а Красимир Николов за 300 млн. евро. Това са парите, които България плаща, за да бъдат модернизирани 3 и 4 блокове. Независимо, че Калчев иказва предположението, че модернизация е била възможна и за 1 и 2 блок, преобладава мнението сред специалистите, че тя е била възможна единствено за 3 и 4 блок. И такава модернизация, на 3 и 4 блокове е провеждана в продължение на 14 години. От 1991 до 2003 г. В рамките й са реализирани над 100 нови системи, които поглъщат 300 млн. евро. Парите не са малко, но те са изразходвани с надеждата да се удължи живота им. Именно тези блокове на Първа атомна се превръщат в най-проверяваните мощности в света. Няколко международни експертни групи, от най-влиятелните институции, проверят надеждността и безопасността на модернизираните 3 и 4 блокове на АЕЦ и дават положителна оценка.

Но въпреки това блоковете са спрени

и тръгва в ход тяхното извеждане от експлоатация, което струва днес нови 2.3 млрд. лв. Ние вероятно сме единствената държава в света, която се набутва да плаща огромни суми, за да затваря мощности, вместо да взима пари за запазването им. Със сигурност това се случва по отношение на ядрената ни енергетика в годините на Прехода. Изказана е хипотезата, че над България е упражнен политически натиск от западните страни да затвори първите четири блока на атомната си централа.  Над други страни от бившия източен блок не е оказван обаче. Инж. Красимир Николов говори за това в предаването „Капиталът” преди няколко години. „Първата проверка в АЕЦ установи не добро състояние. Г-7 взема решение, че във всички руски атомни централи не е обосновано да се извършва повишаване на безопасността им и трябва да бъдат затворени. В Чехия, Финландия, Словакия и Литва тези реактори работеха и си повишиха мощността. Единствено в България бяха затворени”, заяви тогава той.

Ако модернизацията на 1 и 2 блокове на АЕЦ Козлодуй не е била икономически обоснована, което е твърде условно, то поне за 3 и 4 тя е била възможна. И сега нямаше да се налага да плащаме 2.3 млрд. лв. за извеждане от експлоатация на 4-те блока, а щяхме да дадем половината от парите, за извеждане от експлоатация само на първите два.

Ако 3 и 4 блок работеха,

приходите на централата в Козлодуй щяха да са доста по-високи и самата централа можеше да финансира сама извеждане от експлоатация на 1 и 2 блокове. Извеждането на първите четири блока в момента се финансира от ЕС. Не изцяло, но повече от половината. И това не са пари, които България взима безвъзмездно. Парите, които ЕС дава в момента на България за извеждане от експлоатация на блоковете, повличат след себе си ангажименти, които сега може и да не разбираме, но след време ще станат ясни. Не бива да гледаме на тези пари като на средства, които получаваме даром. Определени икономически кръгове използват за политически лост ЕС, за да разбиват своите конкуренти, особено ако става дума за конкуренти от страните от бившия соцлагер.

Проверка, извършена през 2003 г. от експерти от групата за ядрени въпроси към Европейския съвет заключава, че в резултат на модернизацията 3 и 4 блок достигат качествено ново проектно ниво и могат да работят още 30-35 години. Вместо това са затворени след 3 години. В следствие на предсрочното затваряне, България понася загуби от пропуснати ползи, които според различни изчисления варират между 800 млн. и 18 млрд лв. Цифрите са спекулативни, но въпреки това не са лишени от основание. Със сигурност може да се каже, че затварянето на 3 и 4 блокове води след себе си загуби от пропуснат износ на еленергия в съседни страни, производство на много по-евтина енергия за българските потребители, печалби за АЕЦ Козлодуй, пропуснати доходи от намалена заетост и намален обем от ремонтни, транспортни и други външни услуги за централата, пропуснати ползи от ДДС, от корпоративен данък, от данък върху доходите на физическите лица, пропуснати постъпления в бюджета на община Козлодуй. Към тези загуби трябва да се калкулират и тези при изграждането на заместващи мощности, защото както заяви самият министър на енергетиката Теменужка Петкова след 2025 г., когато затворят тецовете, ще имаме нужда от нова ядрена мощност.

Има още нещо, изключително съществено, което произтича като следствие от предсрочното затваряне на 3 и 4 блок. Ако те бяха продължили работата си, обема на производство на евтин ток щеше да е по-висок и следователно цената на

тока нямаше да поскъпва ежегодно

и да товари домакинствата у нас.

Направено е изчисление, че едно и също количество енергия може да се произведе от 7 гр. ядрено гориво, от три барела нефт, от 1 тон въглища или от 500 куб. м газ. Разбира се винаги е изтъкван аргумента от възможността за избор. Екологичният избор диктува приоритет на ядрената енергетика. Следователно ядрената енергетика трябва да бъде екологичният избор на човечеството през 21 век. Питам се защо тя не е българският избор.

Затваряйки първите блокове на АЕЦ Козлодуй и ангажирането на държавата ни с постепенното им извеждане от експлоатация свидетелства, че у нас никой не е направил тази проста сметка. По-лошият сценарий е, ако тази сметка е правена, но различни олбстоятелства пречат това да се случи. Каквато и да е истината, в момента България плаща и ще продължи да плаща общо 2.3 млрд. лв. за извеждане от експлоатация на първите четири блока на АЕЦ Козлодуй. Половината от тези пари можеше да не бъдат давани, ако не бяха спрени 3 и 4 блок. Ако те работеха все още, а това можеше да бъде реалонст, защото те бяха минали през модернизация, ако те работеха още, ползите за държавата щяха да бъдат много, много повече.