|

2690201-2

Стотици граждани отдадоха признателността си към братска Русия за свободата от хитлерофашизма, която даде на Европа