|

2740901

Химкомбинат „Видахим” от гръбнак на местната икономика, днес от него са останали само разрушените сгради и спомените