|

2720301

Станилов припомни и че благодарение на българският етнически модел турци продължават да живеят у нас, заради него са спасени и българските евреи по времето на Втората св. Война