|

Шанхайската организация – алтернатива на американския диктат

По време на срещата бе приет документ за утвърждаване на програмата за сътрудничество на държавите-членки на ШОС за противодействие на тероризма, сепаратизма и екстремизма за 2019–2021 г.

Икономическата основа на ШОС рано или късно ще бъде допълнена и от политически, и военен компонент

Обобщавайки резултатите от проведената среща на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), министърът на външните работи на Китай Ван И посочи, че най-важен момент е това, че организацията не се затваря в тесни рамки, продължава да се разширява и представлява напълно нов подход към международните отношения, базиран на взаимното уважение и признаването на  равноправни национални интереси на страните-участнички.

„Всички страни-участнички в организацията трябва и занапред да се придържат към „духа на Шанхай”, високо да носят знамето на мирното развитие и сътрудничеството, да не се затварят в малка групировка, като се делят от другите, да не се занимават с дребни сметки в геополитически игри. Трябва да се съдейства за изграждането на международни отношения, базирани на взаимното уважение, справедливостта и взаимната изгода”, заяви Ван И.

Както виждаме, китайският министър в доста дипломатична форма подчертава, че Шанхайската организация за сътрудничество е алтернатива на съществуващите наднационални структури, които до голяма степен служат на интересите на Вашингтон и транснационалните корпорации. ШОС, декларирайки, че водещи за него са справедливостта и уважаването на националния суверените на всички държави, формира напълно различни, нови принципи на международно взаимодействие и в това си качество трябва да расте и разпространява влиянието си колкото може повече.

А тази мирна „експанзия” ще е възможна само, ако посочените принципи не останат празни декларации и ако другите страни виждат в организацията не само

алтернатива на хищническия американски „нов световен ред”,

но и възможна защита.

Неслучайно по време на тази среща бе приет документ за утвърждаване на програмата за сътрудничество на държавите-членки на ШОС за противодействие на тероризма, сепаратизма и екстремизма за 2019–2021 г.

Икономическата основа на Шанхайската организация за сътрудничество рано или късно ще бъде  допълнена и от политически, и военен компонент, за което говорят много експерти.

Напомняме, че една от стъпките в това направление беше миналогодишната среща на министрите на отбраната на държавите-членки на ШОС, в която взеха участие шефовете на военните ведомства на Казахстан, Китай, Киргизстан, Русия, Таджикистан и Узбекистан, генералният секретар на ШОС Рашид Алимов и директорът на изпълнителния комитет на регионалната антитерористична структура на организацията за сътрудничество Евгений Сисоев.

Всъщност, ситуацията, формираща се в света и деструктивните тенденции, усилили се още повече след идването на власт на новата администрация на САЩ, принуждават държавите от Евразия, които отстояват суверенитета си и възнамеряват да се ръководят от националните си интереси, да търсят пътища за повишаване на сигурността си и за противодействие на външен натиск.

Тоест, самата логика на случващото се подтиква страните от ШОС да придават на организацията и черти на военен алианс.

Ситуацията в Близкия Изток и Централна Азия ясно показва, че

Западът продължава да използва тероризма за прокарване на глобалните си интереси,

в това число и за натиск върху страните, отхвърлящи американския диктат.

Така че няма нищо учудващо, че един от най-обсъжданите въпроси, и преди една година, и на срещата на военните  министри, и сега, на срещата на държавните глави на държавите, беше борбата с тероризма.

Проблемите, свързани с „Ислямска държава” и „Джебхат ан Нусра”, отдавна вече са излезли от  пределите на близкоизточния регион и представляват глобална заплаха, в това число и за членовете на ШОС и затова по-широката подкрепа за миротворческите усилия на Русия от страна на държавите-участнички е необходима и обоснована.

Още повече, че ситуацията с противодействието на световния тероризъм се усложнява от неефективността на „колективния Запад”. Напълно ясно се обозначава една от главните „болезнени точки”, изискваща повишеното внимание на страните участнички – Афганистан, в който обстановката заплашва с „експорт” на терористична активност в съседните страни.

Както посочва Ван И, Афганистан и афганистанския въпрос като цяло са един от най-важните приоритети за Шанхайската организация за сътрудничество, тъй като много страни от организацията граничат с него.

„Тъй като много членове на ШОС са съседи на Афганистан, самата страна и проблемите на Афганистан се разглеждат от организацията като един от най-важните приоритети.  Механизмът за консултации на ШОС по Афганистан на ниво заместник-министри беше рестартиран и в неделя бяха подписани определени споразумения, засягащи този въпрос”, каза Ван И в ефира на телевизия CGTN.

Той ясно дава  да се разбере, че

страните от ШОС са готови да вземат по-активно участие в решаването на афганистанския проблем.

В частност, оказвайки цялостно съдействие на процеса за национално помирение.

Напомняме, че през последните дни на фона на активизирането на процеса за установяване на мир, терористите в Афганистан извършиха редица атентати, насочени към срив на стабилизирането.

Ще отбележим също така, че органите на ОДКБ (Организация на договора за колективна безопасност) констатираха активизиране в северната част на Афганистан на структури на „Ислямска държава”, а на 12 юни на афганистанско-таджикската граница имаше сблъсък на граничарите на Таджикистан с наркоконтрабандисти.

Възможностите на ШОС, включително и по въпросите на сигурността, драстично нараснаха след  окончателното оформяне на членството на Индия и Пакистан в организацията, които взеха участие в тази среща вече като пълноправни членове.

Както виждаме, Шанхайската организация за сътрудничество вече има съвсем ново международно измерение. ШОС обединява 60% от територията на Евразия, около 45 % от населението на нашата планета, държавите-участнички в организацията произвеждат повече от 25% от световния БВП.

И най-важното – тази структура, в случай, че се оформи окончателно  и отбранителната й съставна част, се превръща в най-мощната военна сила в света, способна не само да се противопостави на всякакви заплахи, но и да предотврати възникването им, без дори да прибягва до военна сила.

Нещо повече, тя ще отвори възможности за формиране на нова правна международна система, която ще може да приключи с диктата на Запада, европоцентризма и концепцията за „златния милиард”.

 

Превод: Тихомир Тодоров