|

2761002

Голяма част от жилищно-сградния фонд е саниран и с поддържани зелени площи