|

2760401

Пред форума Караниколов посочи, че за осъществяването на успешни инфраструктурни и бизнес проекти основно значение има достъпът до финансиране