|

2760403

Икономическият министър подчерта, че търговията играе важна роля  в усилията на ЕС да насърчава мира, стабилността и икономическия просперитет в региона на Западните Балкани