|

2760301-1

Инфоцентърът на Министерството на икономиката се намира на ул. „Г. С. Раковски” №5 в Ямбол