|

2760601

Кметът на Астана Асет Исекешев и областният управител Илиан Тодоров