|

2791201

За разпадане на ЕС мечтаят не в Москва и Макрон трябва да обърне внимание на политика, който го води за ръка