|

Нов завод край Пловдив откри близо 200 работни места

Новият завод на Латекоер е сериозен актив за България, който ще привлече нови инвеститори. Радвам се, че за пореден път нашата страна успя да докаже, че е подходящо място за правене на бизнес, което от своя страна е индикатор, че ние вървим в правилната посока. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов на официалното откриване на завода на Латекоер преди дни.

Проектът е на стойност 11 млн. евро, като до 2020 г. се предвижда разкриването на 175 работни места. Компанията е водеща в авиационната индустрия. Производител е на авиоструктури и свързващи системи, разработването и производството на продукти и резервни части.

„България притежава ключовите фактори, необходими за развитието на успешни бизнес и инвестиционни проекти: финансова и макроикономическа стабилност; благоприятен данъчен режим, предвидими и стабилни правила за правене на бизнес, висококвалифицирани специалисти, както и най-ниските оперативни разходи в Европа“, заяви министър Караниколов. По негови думи нашето специално законодателство предвижда редица насърчителни мерки за инвестиции, които са признати от много международни компании, които успешно оперират в страната ни.

„От началото на 2018 г. по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) са издадени 15 сертификата. Общо предвидените инвестиции възлизат на над 690 млн. лв. и се очаква разкриване на 1316 нови работни места“, допълни още икономическият министър. Той подчерта, че все повече  инвеститори се възползват от предимствата на българските индустриални зони. „В момента в тях са установени редица чуждестранни и местни водещи компании, като се надявам техният брой в бъдеще да се увеличава“, каза още той.

Караниколов заяви, че се подобрява структурата на преките чуждестранни инвестиции.  „Близо 30% от тях за периода 2017 г. и първото тримесечие на 2018 г. са в преработващата промишленост на обща стойност -  561.4 млн. евро, където проектите са с дългосрочен хоризонт и устойчиво ползотворно въздействие върху регионалното икономическо развитие“, посочи той.

В заключение министър Караниколов заяви, че българското правителство ще продължава да работи за  подобряване на условията за бизнес в България и за привличането на нови инвеститори от категорията на Латекоер.

 

Министър Караниколов откри Българо-виетнамски бизнес форум

Българската страна е готова да окаже подкрепа на виетнамски фирми, които желаят да инвестират в България в сектори, в които имаме традиционни предимства и такива, които осигуряват висока добавена стойност и повишена конкурентоспособност на икономиката. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов на откриването на Българо-виетнамски бизнес форум в гр. Ханой, Виетнам.

Той подчерта, че посещението му в азиатската страна цели да засили диалога и да активизира търговско-икономическите отношения между двете страни. Министърът изрази категоричност по отношение на подкрепата на България към динамичния ход на преговорите по сключването на Споразумение за свободна търговия (ССТ) между ЕС и Виетнам. „Такава подкрепа демонстрираме и днес за възможно най-скорошно подписване на това Споразумение, което ще изпрати силен сигнал за единодействието между Европа и Азия като цяло“, поясни още той.

По думите му от структурния анализ за последните години, става явно, че най-голям дял в износа на България за Виетнам заемат медикаментите, инсектициди и хербициди, пшеницата, антибиотици и др., което е индикатор, че страната ни има потенциал и интерес за реализацията на продукти в различни области като фармацевтиката, химическата промишленост, машиностроителна и електротехническа продукция.  В тази връзка той изрази готовност да подкрепи всяка конкретна бизнес инициатива, под формата на обмен на бизнес посещения и делегации, провеждане на бизнес форуми, с цел да се помогне на фирмите от двете страни по-добре да опознаят съществуващите възможности за ръст във взаимната ни търговия.

По време на форума министър Караниколов запозна представителите на бизнеса с ключови фактори и модели за развитието на успешни партньорства и инвестиционни проекти в България, сред които Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), Национална компания „Индустриални зони“ (НКИЗ) и София тех парк.

В рамките на посещението си министър Караниколов се срещна и с виетнамския си колега министър Чан Туан Ан в Министерство на индустрията и търговията. По време на визитата си той приветства постигнатите впечатляващи резултати в социално-икономическото развитие и международната интеграция на Виетнам в последните години. Министър Караниколов изтъкна, че за Министерството на икономиката е от особено значение разнообразяването и разширяването на взаимната търговия, от една страна, и насърчаването на инвестиционното сътрудничество, от друга. Той сподели още, че усилията на българската страна в тази връзка са насочени приоритетно към стимулиране на високотехнологичните производства в страната и увеличаване на техния дял в общия български износ, разширяване експортната листа на България с продукция на машиностроенето и електротехническата промишленост, както и други стоки с висока добавена стойност. Двамата изразиха готовност за дългосрочно партньорство и комуникация в области от взаимен интерес.

 

Строят завод за медни проводници край Шумен

Министърът на икономиката Емил Караниколов връчи сертификат за инвестиция клас А на „САРК България“ АД по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Размерът на инвестицията възлиза на 17 млн. лв., като ще бъдат открити 40 нови работни места.

Проектът „Производство на медни проводници“ на дружеството има за цел да изгради завод в България, в който да се произвеждат електрически кабели, основно за автомобилната промишленост, както и специални проводници, които имат широка употреба в авиационната и отбранителната индустрии.

Заводът, който се предвижда да бъде изграден в индустриалната зона на гр. Шумен, ще е с обща площ 69 000 кв.м., ще бъде оборудване с щадящи околната среда модерни машини, напълно съответстващи на съвременните технически изисквания. Предприятието се очаква да заработи до пет години.

От началото на 2018 г. по ЗНИ са издадени 15 сертификата тринадесет за клас А, един за клас Б и един за приоритетен инвестиционен проект.