|

2820904

Ректорът проф. Ганг и академичното ръководство ще бъдат гости на областния управител Тодоров до края на годината