|

Руският политолог Манойло: Информационните войни са бъдещето

Те станаха възможни, когато се появиха глобалното телевизионно излъчване и интернет, смята професорът

Боян Аспарухов

Андрей Манойло е политолог, професор в Московския държавен университет. От 1998 г. е на служба във Федералната служба за безопасност. През 2003 г. се записва като докторант в Катедрата по информационни политики в Руската академия на държавната служба при президента на РФ. Между 2007 и 2010 година е докторант в дипломатическата академия към МВнР на Русия. От 2012 г. е професор в Катедрата по политология в Московския държавен университет.

- Информационните войни – това ли е бъдещето на войните въобще?

- Информационните войни – това е много високотехнологичен начин и метод за политическа борба. Те се водят от политиците. Като правило те възникват между отделни държави, които прокарват интересите си. Така че технологията на информационните войни – това наистина е бъдещето. Политическата борба в бъдещето ще се премества в сферата на информационното противостояние, което не прави технологиите на информационните войни по-малко опасни.

- По-ефективни ли са информационните войни от конвенционалните, по-поразяващи ли са?

-  Те са един от видовете традиционни войни. Могат да се сравняват помежду си, но относно конкретна политическа ситуация. И често, когато трябва да се получи резултат на момента, в определена точка на политическия процес, най-ефективни са именно традиционните войни. Особено ярко това се проявява по време на въоръжените конфликти. Там, където е нужно да се получи резултат, който би бил устойчив и би се запазил за дълго време, ефективни са информационните войни. През последните години се очерта следната тенденция – традиционните войни отстъпват по честота и практика на използване пред информационните войни. И много често традиционните войни стават част от информационни войни, като изпълняват в тях спомагателни, обслужващи функции.

- Има ли в момента надпревара в информационните войни между великите сили?

- Да, има състезание между великите сили в разработването на нови методи и технологии в информационните войни. Американците имат ясен и разпознаваем стил на информационни войни. Те следват свои шаблони, начини, които за тях са обичайни и затвърдени. Руската федерация има също свои методи за отразяване на информационна агресия, които по степен на технологичност за съжаление отстъпват на американските методи. Но руските специалисти имат по-добра способност да пресмятат действията на своите противници. Свой стил за водене и организиране на информационни войни си имат и западните страни. И Китай си има свой стил и свой индивидуален почерк. В това отношение в световната политическа практика постоянно се появяват нови методи и модели за водене на информационни войни, които изискват сериозен анализ.

- Наличието на информационни войни днес обезсмисля ли предизвикването в бъдеще на конвенционални войни? Не е ли това краят на конвенционалните войни?

- За съжаление това не е край на традиционните войни. Информационните войни никога няма да изместят конвенционалните от сферата на политиката, но в бъдеще информационните и традиционните войни ще си поделят сфери за тяхното използване. Но фактът, че информационните войни стават много по-опасни, отколкото традиционният въоръжен конфликт, днес се проявява много ясно в световната политика.

- Информационни войни са се водили и във втората половина на ХХ век, когато е била опъната „желязната завеса“. Над нея са прелитали радиопредавания на западни радиостанции – Дойче Веле, „Войс ъф Америка“. Тук е имало предаване от съседна Гърция на една радиостанция „Горянин“, която е била под прякото командване на ЦРУ. Но тогава каналите са били единици. Днес, при наличието на интернет и свободата на предаване на информацията, затруднява според мен контрола. Това ли е проблемът да се държи в юзди информационната война?

- В случая ситуацията е следната – проблемът е, че информационните войни станаха възможни, когато се появиха канали за едновременно доставяне на информацията до масова аудитория. Когато се появиха глобалното телевизионно излъчване и интернет, те позволиха да се направи управляващо информационно въздействие.

Точката, при която се зародиха информационните войни, беше втората война в Ирак. Си Ен Ен направи редовно излъчване, появи се така нареченият „ефект на Си Ен Ен“. Войната се разглеждаше като конвейер за производство на новини. А тези новини започнаха да ги показват като „сапунени сериали“ в праймтайма на Си Ен Ен и на други канали. А ролите на статисти и на нюзмейкъри там често се изпълняват от реални бойни подразделения, на които са давали задачи да атакуват някакъв рубеж или части на Саддам Хюсеин. В това отношение информационните войни започнаха тогава, когато се появи глобална мрежа. В бъдеще тези мрежи няма да се ограничават при развитието на  информационните войни. Напротив, колкото по-силно обхващат съвременния свят, толкова по-опасни и ефективни ще бъдат технологиите на информационната война.

- Какво е бъдещето на информационните войни, ще се преобразуват ли в нещо друго? Има ли прогнози, които сте правили, или всичко ще си върви така, както е било по времето на Студената война, само че с нови средства?

- Мисля, че тук ситуацията е следната – що се отнася до самите информационни войни, преди всичко до тези операции, които се водят срещу Руската федерация. Русия в това отношение е на прага на създаването на свои системи за противодействие в информационната война. Най-главният ни недостатък, поради който отстъпвахме на американците, е, че нямаме система, нямаме специализирани органи, които да се занимават само с разкриването и отразяването на информационни операции. Американците имат такава система. И когато Русия си създаде такава система, тогава тя ще има паритет с американците. Тогава светът ще стане по-сигурен, защото американците вече няма да могат да провеждат една след друга много опасни операции в информационната война. Що се отнася до прогноза за бъдещето, отнасяща се до формите и методите на въоръженото противопоставяне, развитието и еволюцията му, най-вероятно ще стане следното: има такова понятие като хибридна война, която включва съчетаването на различни форми и методи на въоръжената борба – информационна, икономическа, дипломатическа, традиционния военен компонент. Прогнозирам, че в бъдеще информационните войни все повече ще се интегрират, заедно с другите видове противопоставяния, включително и с икономическите войни. В рамките на една концепция, в рамките на хибридната война. И тази хибридна война ще бъде много по-опасна, отколкото отделно взетата информационна война.