|

00000001

Факсимиле от първа страница на бр. 42 на „Литературен вестник” от 1992 г. по повод годишнина от събитията пред „Кристал” на 26 октомври 1989 г.