|

kristal_3N

Събиране на подписи в градинката пред „Кристал”, октомври 1989 г.